Ďalšie vzdelávanie

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní

Ústav informácií a prognóz školstva zabezpečuje od roku 1997 zber a spracovanie údajov o inštitúciach poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR. Zisťovanie zahrňuje subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy pre dospelých (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciach (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a v zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).
 
ZBER ÚDAJOV

 

Výstupy z údajov za rok 2022:

 

Adresár: Ďalšie vzdelávanie 2022 - Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2022 PDF [1,01 MB]

Výstupy z údajov za rok 2021:

 

Adresár: Ďalšie vzdelávanie 2021 - Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2021 PDF [1,88 MB]

 

Výstupy z údajov za rok 2020:

 

Dopad pandémie ochorenia COVID-19 na oblasť ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

Priebežná správa z prieskumu.  PDF [1,62 MB]

 

Výstupy z údajov za rok 2019:

 

Adresár: Ďalšie vzdelávanie 2019 - Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019 PDF [1,88 MB]

Ďalšie vzdelávanie v číslach 2019 PDF [2,66 MB] 

 

Výstupy z údajov za rok 2018:

 

Adresár: Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2018 PDF [1,95 MB]

Ďalšie vzdelávanie v číslach a grafoch 2018 PDF [2,04 MB]

 

Výstupy z údajov za rok 2017:

Adresár: Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2017

Ďalšie vzdelávanie v číslach a grafoch 2017 PDF [2,05 MB]

 

Výstupy z údajov za rok 2016:

Adresár: Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2016

Analytický výstup: Ďalšie vzdelávanie v roku 2016

Výstupy z údajov za rok 2015:

Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2015 [xls]

 

Výstupy z údajov za rok 2014:

Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2014


Výstupy z údajov za rok 2013:

Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2013


Výstupy z údajov za rok 2012:

Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2012

Výstupy z údajov za rok 2011:

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2011
Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2011

Výstupy z údajov za rok 2010:

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2010
Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacieinštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2010Výstupy z údajov za rok 2009:


Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2009

Ďalšie vzdelávanie - vzdelávacieinštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2009


Výstupy z údajov za rok 2008:

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2008

Ďalšie vzdelávanie - ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2008

Výstupy z údajov za rok 2007:

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2007

Ďalšie vzdelávanie - ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2007

Výstupy z údajov za rok 2006:

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR - štatistické výstupy za rok 2006

 Ďalšie vzdelávanie - ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 2006

Analýza ďalšieho vzdelávania

Tabuľkové a grafické spracovanie údajov za vzdelávacie organizácie realizujúce ďalšie vzdelávanie za roky 2002 - 2006.

Posledný update stránky: 2023-12-08 14:35