Verejné obstarávanie

 

Na tejto stránke uverejňujeme oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponuky a výzvy na rokovanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré pre svoje potreby vypisuje CVTI SR:

 

Posledný update stránky: 2016-06-13 11:56