Verejné obstarávanie

Na tejto stránke uverejňujeme oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponuky a výzvy na rokovanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré pre svoje potreby vypisuje CVTI SR:
 


 
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Posledný update stránky: 2018-08-16 10:44