Prieskum trhu v roku 2024

Názov (popis) komodity Hodnota komodity
v € s DPH
Identifikácia úspešného uchádzača Organizačný útvar PT vykonal
Revízia prenosných hasiacich pristrojov, revízia hydrantov 64,80

Safirs, s.r.o.

Oddelenie správy budov  Gábriš
Komplexné cateringové služby počas vernisáže v MŠaP 2357,40

Timeout Catering, s.r.o., Poľná 4, 903 01  Senec

IČO: 55083561

MŠaP Kunšteková
Mobilný telefóny 3564,90

Alza.sk,  s.r.o., Sliačska 1/D
831 02 Bratislava

IČO: 36562939

ŠVS Boris Ďuriš
Databáza k fotografiám a vektorom - ročné predplatné (2024-2025) 1500,00

Gallo Images Czech s.r.o, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

IČO: 03542378

NCP VaT Germanovová
Ročný servis na všetky autá Škoda v Cvtisr. do 5000,00

Auto Lamač spol, s.r.o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava

IČO: 2020333249

EHO Klobučník
Zásobníky na toaletný papier KATRIN JUMBO 369,15

KAMIKO - HYGIENE, s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

IČO: 45965340

MŠaP Kunšteková
Oprava poruchového okruhu na klimatizačných jednotkách č.11 a č. 13 4741,20

ALTRON SK, a.s., Galvaniho 15/C, 821 05 Bratislava

IČO: 31354521

OIT Bátora
Dodanie reklamných a propagačných predmetov na INFO DNI 2024 pre projekt SEREN5 2976,00

TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 01  Prešov

IČO: 36466280

OMS Kollárová
Kávovar 1499,00

NAY a.s. , Tuhovská 15, 830 06  Bratislava

IČO: 35739487

OF Pojar
Balík služieb CREDIt MINI 10 na portáli www.profesia.sk 898,80

Alma Career Slovakia s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava

IČO: 35800861

mzdové a personálne odd. Bazalová
Oprava modulu preladiteľného lasera HP 81680A 4899,60

Q-PRODUCTS a.s.,Pri majeri 17, 83106 Bratislava

IČO: 46726993

MLC Chovan
Dodanie elektronických komponentov pre vedecké modelovanie fotonických štruktúr a prvkov 1647,20 Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939 MLC Chovan
Oprava modulu preladiteľného lasera HP 81680A 4899,60 Q-PRODUCTS a.s., Pri majeri 17, 83106 Bratislava, IČO: 46726993 MLC Chovan
tonery 1 662,86 EKO Toner   s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01   Žilina, IČO: 47689650 OF Pojar
vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok hasiacich prístrojov a hydrantov 2 183,20 PYROSTOP-Jozef Hamšík, Bencúra 61, 821 04 Bratislava, IČO: 31740022 OSB Gábriš
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňové podujatie Kick-off meeting k projektu Harmonmissions 2 068,- B5, spol. s r. o., M. Curie Sklodowskej 13, 851 04  Bratislava, IČO: 50962752 OMS Poláková
Večera pri príležitosti Kick-off meetingu projektu Harmonmission -  dodanie jedál a nápojov pre 25 osôb 857,50 Spoločnosť Patrónsky pivovar, s. r. o, Betliarska 12, 851 07  Bratislava, IČO: 45554846 OMS-OMP Smrek
servis a funkčná skúška regulačnej stanice plynu 163,- Ľuboš Čecho rSP Servis, Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza, IČO: 40652572 OSB Gábriš
Poskytovanie servisných služieb na informačných technológiách v Múzeu špec.školstva v Levoči na 24 mesiacov 1 320,- LeComp, Jozef Lesňák, Rozvoj 1107/6, 054 01  Levoča, IČO: 51147220 MŠŠL Petreková
Archívne krabice a spisové dosky 403,25 Emba Trade spol.  s.r.o., J. Fučíka 794/71, 941 01  Bánov, IČO: 34142860 EO Pojar
Sťahovanie nábytku, materiálu a zariadení 998,40 A-Man services s.r.o., Mantinengova 30, 811 02 Bratislava, IČO: 50854062 Fablab Krajčík
servis a údržba výťahov 1 452,- Euro Výťahy spol. s .r.o., Pestovateľská 9, 821 04  Bratislava, IČO: 46264388 OSB Gábriš
spisové dosky 448,20 Lamitec  spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04  Bratislava, IČO: 35710691 EO Pojar
oprava nefunkčného výťahu 75,- Euro Výťahy spol. s .r.o., Pestovateľská 9, 821 04  Bratislava, IČO: 46264388 OSB Gábriš
Zabezpečenie cateringu a súvisiacich služieb k podujatiu „ V4 Training for Research Project Managers 2 188,10 Bambino (Jaqal SRL), Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles, Belgicko SLORD Černáková
Časovo-digitálny prevodník pre počítanie fotónov 19 199,- Swabian Instruments GmbH, Stammheimer Str. 41, 70435 Stuttgart MLC Lorenc
Rolety do výstavného priestoru MŠaP 766,80 Hamax, s.r.o., Vinohradnícka 3, 851 01  Bratislava, IČO: 43821057 MŠaP Hradská
Toaletný papier 4 680,- Majster Papier Revúca s.r.o., Priemyselná 306, 050 01  Revúca, IČO:  36627348 EO Pojar
Nákup licencie: Adobe Indesign alebo ekvivalentný softvér 864 SOFTWARE PARTNER, spol. s. r. o., Pluhová 55, 831 03 Bratislava, IČO: 17318645 VK Pincová
Nákup licencie: Adobe Illustrator alebo ekvivalentný softvér 432,- SOFTWARE PARTNER, spol. s. r. o., Pluhová 55, 831 03 Bratislava, IČO: 17318645 VK Pincová
Tonery 595,64 Ledum Kamara SK  s.r.o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava , IČO: 48158836 EO Pojar
Servis na auto Škoda Octavia BL 795 GG do 500,- Auto Lamač spol, s.r.o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava EO Klobučník
Dialničné známky Slovensko 540,- Národná Dialničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava EO Klobučník
Dialničné známky Česká republika 349,50 Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha, ČR EO Klobučník
Dialničné známky Rakúsko 289,20 Česmad Slovakia, Galvaniho 15/C, 821 05 Bratislava EO Klobučník
ochranné sklo na tablet 429,- WESTech, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111 OIT Šulko
Vzdialený prístup HAN 19 800,- abib, s.r.o., Zátišie 10, 831 03 Bratislava, IČO:50690680 OAS Kyseľová
Jemná mechanika a optomechanika 9 072,- KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlynská dolina, IČO: 31398294 MLC Chorvát
Optický a polarizačný materiál 9 094,88 OptiXs, s.r.o., Křivoklátská 37/3,19900 Praha MLC Chorvát
Posledný update stránky: 2024-04-16 13:53