85vyrocie.cvtisr.sk

VIP4SME

Program: HORIZONT 2020

Innovation action

Celý názov projektu: Value Intellectual Property for SMEs

Koordinátor: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Konzorcium pozostáva z 19 partnerov

Trvanie projektu: december 2015 – november 2019

Celková výška grantu CVTI SR v projekte: 74 968,75 €

Cieľom projektu VIP4SME je udržateľným spôsobom zlepšiť podporné služby v oblasti duševného vlastníctva (IP) pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšiť chápanie hodnoty intelektuálového kapitálu, ktorý vytvárajú a vlastnia a navrhnúť stratégie a postupy riadenia, ktoré im umožnia lepšie využiť tento kapitál v komerčných hodnotách a na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Do projektu je spoločne zapojených 31 národných úradov duševného vlastníctva z členských štátov EÚ a štátov participujúcich v programe Horizont 2020 spoločne s 22 lokálnymi partnermi, ktorí úzko spolupracujú s úradmi duševného vlastníctva a MSP. Realizácia aktivít prebieha v súčinnosti s dôležitými európskymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, predovšetkým EPO, OHIM, Benelux Office for Intellectual Property, WIPO.

Kontakt: anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

www.innovaccess.eu

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:55
×