85vyrocie.cvtisr.sk

ResInfra@DR

Program: DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Celý názov projektu: ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (ResInfra@DR)

Koordinátor: Centrum pre sociálne inovácie (Centre for Social Innovation), Rakúsko

Konzorcium pozostáva z 11 partnerov a 3 asociovaných strategických partnerov.

Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019

Celkový rozpočet projektu: 2.154.989,34 €

Rozpočet CVTI SR: 109 697,47 €

Cieľom projektu je zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie v Dunajskom makro-regióne.

Vzhľadom na čoraz komplikovanejší mix financovania výskumu a inovácií v Dunajskom makro-regióne, spolu s aktuálnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré  výrazne ovplyvňujú investície verejného sektora, absencia primeraného ex-ante hodnotenia, monitorovania a výsledkovo-orientovaného hodnotenia v oblasti vedy, techniky a inovácií, a najmä v oblasti  výskumných infraštruktúr, je vážnou prekážkou pre celý systém financovania vedy, výskumu a inovácií.

Projekt ResInfra@DR (2017 – 2019) stavia práve na týchto faktoroch. Zameriava sa na výskumné infraštruktúry                  v Dunajskom makro-regióne a ponúka vzájomné vzdelávacie príležitosti pre tvorcov politík a zodpovedné inštitúcie pre financovanie výskumných infraštruktúr a prevádzkovateľov výskumných infraštruktúr a ich materské organizácie.

Zámerom ResInfra@DR je prispieť jednak k vytvoreniu nových výskumných infraštruktúr a jednak k stanoveniu postupov pre zlepšenie už existujúcich výskumných infraštruktúr. Súčasne sa projekt sústreďuje aj na prehodnotenie ich funkčnosti prostredníctvom rozvoju metód, ktoré adekvátne reflektujú špecifickú situáciu v Dunajskom makro-regióne. 

Hlavné benefity z medzinárodnej spolupráce v rámci ResInfra@DR:

 1. možnosti vzájomného vzdelávania pre rôzne záujmové skupiny v oblasti výskumných infraštruktúr – tvorcovia politík, finanční podporovatelia a materské organizácie prevádzkujúce výskumné infraštruktúry;
 2. lepšie nasmerovanie makro-regionálnych cieľov a postupov inštitúcií z oblasti vedy, techniky a inovácií,
 3. rozvoj spoločne usmerňujúcich dokumentov, metodológií a nástrojov v oblasti výskumných infraštruktúr.

Hlavné strategické aktivity ResInfra@DR poskytujú:

 1. dialóg, zameraný na relevantné regionálne, národné a makro-regionálne oblasti politík, zahŕňajúc taktiež konečných užívateľov výskumných infraštruktúr.
 2. špeciálne školenia pre vymedzené cieľové skupiny, ktoré prispejú k budovaniu kapacít v sledovanom regióne i mimo neho,
 3. databázu kompetentných odborníkov pre posudzovanie výskumných infraštruktúr,
 4. dve pilotné aktivity, zamerané na posúdenie existujúcich výskumných infraštruktúr a na ex-ante posúdenie plánovaných výskumných infraštruktúr v makro-regióne
 5. diseminačné a kapitalizačné aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu systému infraštruktúr a k využitiu výsledkov projektu.

Partneri projektu:

 1. Centre for Social Innovation (Rakúsko)
 2. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Rakúsko)
 3. Applied Research and Communications Fund (Bulharsko)
 4. Ministry of Education and Science (Bulharsko)
 5. Ministry of Science, Education and Sports (Chorvátsko)
 6. Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences (Česká republika)
 7. Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko)
 8. Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
 9. Ministry of Science and Technology of the Republic of Srpska (Bosna a Hercegovina)
 10. Ministry of Education, Science and Technological Development (Srbsko)
 11. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Rumunsko)

Asociovaní partneri:

 1. Central European Initiative Executive Secretariat (Taliansko)
 2. National Authority for Scientific Research and Innovation (Rumunsko)
 3. Academy of Sciences of Moldova (Moldavsko)

Projekt ResInfra@DR sa realizuje prostredníctvom programu Danube Transnational Programme spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA, ENI). 

Kontakt:

Všeobecné informácie: office(at)resinfradr.eu

Centrum vedecko-technických informácií, Mgr. Ing. Anna Krivjanská: anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

VIAC INFORMÁCIÍ nájdete na oficiálnej stránke projektu:

http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr


Projekt ResInfra@DR: OZNÁMENIE O VÝZVE PRE EXPERTOV NA ZARADENIE DO REGISTRA    HODNOTITEĽOV VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR


Posledný update stránky: 2021-09-24 12:20
×