85vyrocie.cvtisr.sk

NCP_WIDE.NET

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Transnational network of cooperation for WIDESPREAD NCPs

Koordinátor: Institut Podstawowych Problemow Techniky Polskej Akademii Nauk

Trvanie projektu: január 2015 - jún 2021

Celkovy rozpocet projektu: 1 999 521 EUR

 

Hlavným cieľom projektu NCP_WIDE.NET je vytvorenie nadnárodnej siete národných kontaktných bodov (NCP) na šírenie excelentnosti a rozšírenie účasti v programe Horizont 2020 s cieľom podporiť nadnárodnú spoluprácu národných kontaktných bodov a tiež identifikovať a zdieľať dobré postupy či zvyšovať všeobecné štandardy podpory žiadateľov.

Osobitná pozornosť sa venuje pomoci menej skúseným národným kontaktným bodom prostredníctvom prenosu know-how od skúsenejších kolegov, prístup k zdrojom prostredníctvom mentorstva, vzdelávacej platformy pre nadnárodné aktivity NCP pre rozširovanie excelentnosti a zvyšovanie účasti a vytvoreniu siete NCP využívajúcich synergie distribuovaných poznatkov, kolektívneho rozvoja a školení. Sieť rozvíja vysokokvalitné služby poskytované príjemcom podieľajúcimi sa na akciách Teaming, Twinning, ERA a COST.

Viac informácií na NCP_WIDE.NET                

Kontakt: natasa.hurtova(at)cvtisr.sk

SPREADING EXCELLENCE AND WIDENNING PARTICIPATION SUCCESS STORIES

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:49
×