85vyrocie.cvtisr.sk

OpenAIRE-Advance

OpenAIRE-Advance

Program: HORIZONT 2020

Research and Innovation action

Celý názov projektu:  OpenAIRE Advancing Open Scholarship

Koordinátor: Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (NKUA - National and Kapodistrian University of Athens)

Konzorcium pozostáva z 48 partnerov.

Trvanie projektu: január.2018 - december 2020

Rozpočet CVTI SR:  77 500 €

OpenAIRE-Advance pokračuje v misii OpenAIRE s cieľom podporiť Open Access/Open Data v Európe. Prostredníctvom udržiavania súčasnej úspešnej infraštruktúry, ktorá sa skladá z ľudskej siete a silných technických služieb, konsoliduje svoje úspechy a zároveň sa snaží posunúť hybnú silu v rámci svojej komunity do otvorenej vedy s cieľom byť dôveryhodnou infraštruktúrou v oblasti European Open Science Cloud.

V tejto ďalšej fáze OpenAIRE-Advance usiluje o posilnenie svojich národných kancelárií s otvoreným prístupom (NOADs) tak, aby sa stali kľúčovou súčasťou medzi dátovými infraštruktúrami a umiestnili OA a otvorenú vedu do národných programov.

Ďalšie informácie o projekte: www.openaire.eu/advance

Kontakt:
lubomir.bilsky(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:56
×