85vyrocie.cvtisr.sk

RoboCoop

Program: INTERREG Slovakia-Austria, European Regional Development Fund

Celý názov projektu: RoboCoop – Robotics Education driven by Interregional Cooperation

Koordinátor: PRIA – Practical Robotics Institute Austria

Konzorcium pozostáva z 5 partnerov

Trvanie projektu: august 2018 – júl 2022

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 302.110,00 €

Celkový rozpočet projektu: 1,1 mil. €

Projekt RoboCoop spojí viac ako 4 000 študentiek a študentov a inovatívnych pedagógov a pedagogičiek v STEM               na interregionálnej úrovni. Komplexné hodnotenie všetkých projektových aktivít bude viesť ku legislatívnym odporúčaniam    s cieľom zabezpečiť systematické a dlhodobé využívanie projektových nápadov. Očakávaným prínosom bude skoré zavedenie robotických tém do vzdelávacích osnov prevažne na stredoškolskej úrovni.

V súčasnosti zaznamenávame nedostatok záujmu študentiek a študentov o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (STEM) a nedostatok dobre vyškolených učiteliek a učiteľov v týchto oblastiach, a to v Rakúsku ako i na Slovensku. Najmä zastúpenie žien v oblasti STEM je nedostatočné. To spôsobuje hendikep na trhu práce, hoci dopyt                       po zamestnancoch a zamestnankyniach v oblasti STEM má v celom regióne stúpajúcu tendenciu.

Robotika vo vzdelávaní sa ukázala ako cenný nástroj praktického učenia nielen pre samotnú robotiku, ale vo všeobecnosti pre témy STEM a prináša veľké benefity vzdelávaniu ako takému. RoboCoop je unikátny projekt zameraný na využitie multidisciplinárneho potenciálu robotiky a vytváranie cezhraničných vzdelávacích aktivít, ktoré podporia záujem študentiek a študentov o STEM.

Vďaka vyváženej kombinácii doplnkových aktivít, ako sú workshopy, študentské konferencie, súťaže a vzdelávacie exkurzie, mladí ľudia dostanú rôzne podnety v oblasti vedy a techniky. Záujem viacerých dievčat o STEM by mal byť podporený charakterom aktivít, ktoré sa budú zameriavať nielen na technológiu, ale aj na kreativitu a kombináciu týchto metód. Nový vzdelávací portál navyše poskytne prístup k bezplatným a otvoreným digitálnym materiálom, ktoré možno použiť na vyučovacích hodinách, na neformálnych kurzoch a doma. Učiteľom a učiteľkám ponúka nové nástroje                a informácie o vzdelávaní v STEM s možnosťou ich začlenenia do vlastných vzdelávacích osnov.

Projekt sa realizuje v siedmych pracovných balíkoch:

 1. Manažment
 2. Publicita a komunikácia
 3. Workshopy a exkurzie
 4. Konferencie a súťaže pre študentky a študentov
 5. Prednášky
 6. Vzdelávacia platforma
 7. Evaluácia a tvorba politík vzdelávania

Partneri projektu:

 1. PRIA – Practical Robotics Institute Austria (Rakúsko)
 2. CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
 3. ACIN – Institut für Automatisierungs und Regelungstechnik, Technische Universität Wien (Rakúsko)
 4. STU – Slovenská technická univerzita (Slovensko)
 5. SSR – Stadtschulrat Wien (Rakúsko)

 
Projekt RoboCoop – Robotics Education driven by Interregional Cooperation sa realizuje prostredníctvom programu Interreg Slovakia - Austria spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

 

Kontakt: 

odborné aktivity:

Ing. Peter Wachter

peter.wachter(at)cvtisr.sk

0917 733 516 ; 02/69 253 148

Ing. Jozef Vaško

jozef.vasko(at)cvtisr.sk

0918 888 458

publicita:

Mgr. Nataša Dojčáková

natasa.dojcakova(at)cvtisr.sk

02/69 253 178

 

VIAC INFORMÁCIÍ o PROJEKTE

RoboCoop 

VIAC INFORMÁCIÍ o PROGRAME a PROJEKTE


https://www.sk-at.eu/sk/

http://www.robocoop.eu/

Posledný update stránky: 2023-02-17 14:42
×