85vyrocie.cvtisr.sk

Noc výskumníkov 2021

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support actionlogo projektu Noc výskumníkov 2021

Celý názov projektu: ‘Science Festival European Researchers´ Night 2021 in Slovakia’ –  ‘ERN 2021 SVK’

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: jún 2021 – december 2021

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 18 900,00 €

Mottom 15. ročníka festivalu je „Vyskúšaj to! Je to veda.“. Cieľom je podnietiť návštevníkov a najmä mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok vo festivalových miestach chceme návštevníkom ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma reflektuje aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budú distribuované sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, touto témou bude poukázané aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania. 

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101036038.  Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy. 

Viac informácií: www.nocvyskumnikov.sk

Kontakt: lubomir.bilsky(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2022-03-16 11:44
×