85vyrocie.cvtisr.sk

SEREN3

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Security Research NCP Network 3

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Konzorcium pozostáva zo 17 partnerov.

Trvanie projektu: máj 2015 – apríl 2018

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 72 875,00 €

 

SEREN3 predstavuje 36-mesačnú koordinačnú a podpornú akciu s celkovým cieľom uľahčiť medzinárodnú spoluprácu medzi národnými kontaktnými bodmi (NCP) pre bezpečné spoločnosti, zisťovanie a zdieľanie osvedčených postupov a na zvyšovanie štandardu poskytovania služieb záujemcom o zapájanie sa do programu H2020. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu implementujú 3 hlavné aktivity: 1) budovanie kapacít NCP; 2) posilnenie účasti príslušných zainteresovaných strán v programe Horizont 2020; 3) podpora networkingu v rámci oblasti Secure Societies.

SEREN3 je pokračovaním predchádzajúcej siete, SEREN2, na ktorej výsledky a získané skúsenosti projekt nadväzuje. Projekt usiluje o otvorenie sa väčšej škále stakeholderov pôsobiacich v oblasti Secure Societies.

 

Kontakt: peter.beno(at)cvtisr.sk

Informácie k projektu SEREN 2http://www.seren-project.eu/index.php/home

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:50
×