OpenAIRE 2020

Program: HORIZONT 2020

Research and innovation action

Celý názov projektu: Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020

Koordinátor: ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (National and Kapodistrian University of Athens)

Konzorcium pozostáva z 50 partnerov.

Trvanie projektu: január 2015 – jún 2018

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 60 000,00 €

 

OpenAIRE2020 predstavuje kľúčovú fázu v dlhodobom úsilí zvýšiť účinnosť Open Access (OA) politík Európskej komisie, v nadväznosti na úspechy OpenAIRE projektov. OpenAIRE2020 rozširuje svoje zameranie z agentov a zdrojov odbornej komunikácie na pracovné postupy a procesy, od publikácií k údajom, softvérom a iným výskumným výstupom a sleduje posilnenie vzťahu európskych OA infraštruktúr s ostatnými regiónmi sveta, najmä Latinskou Amerikou a USA. Prostredníctvom týchto snáh OpenAIRE2020 podporí a urýchli Open Science a Scholarship, pre ktoré má Open Access zásadný význam. OpenAIRE2020 rozširuje a nadväzuje na vedeckú komunikačnú infraštruktúru OpenAIRE v oblasti riadenia a monitorovania výsledkov výskumu financovaného Európskou komisiou.

Spája v sebe dôležité sieťové a technické kapacity ponúkajúc podporu politikám Open Access v programe Horizont 2020, prostredníctvom série celoeurópskych informačných aktivít a sadou služieb pre kľúčových stakeholderov. Projekt ponúka národným orgánom možnosť implementovať OpenAIRE služby pre monitorovanie výskumných výstupov. OpenAIRE2020 nadväzovaním na globálne infraštruktúry zabezpečuje medzinárodnú interoperabilitu úložísk a ich cenných OA obsahov.

Ďalšie informácie o projekte:

OpenAccess v H2020 - Fact Sheets: https://blogs.openaire.eu/?p=421

Kontakt: lubomir.bilsky(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:50