Net4Society5

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: National Contact Points (NCPs) Network of Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6)

Koordinátor: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: február 2019 – august 2020

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 32 422,50 €

Net4Society5 predstavuje nadnárodnú sieť národných kontaktných bodov (NCP) pre spoločenskú výzvu č. 6 (SC6) "Inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti" v programe Horizont 2020. Net4Society5 bude ďalej rozvíjať existujúcu sieť NCP založenú pre sociálno-ekonomické a humanitné vedy, ktorá bola založená v roku 2008 a v súčasnosti zahŕňa okolo 90 SC6 NCP z viac ako 55 krajín v Európe i mimo nej.

Net4Society5 zaistí, že všetky SC6 NCP budú disponovať príslušnými znalosťami a zručnosťami pre ich prácu a expertízu tak, aby mohli poskytnúť žiadateľom vysoko kvalitné a na mieru šité služby. NCP budú mať prístup k informáciám a budú zapojení do rôznych akcií a iniciatív ako sú workshopy, NCP informačné dni, školenia, webové semináre, informačné materiály a bulletiny.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.net4society.eu/

Kontakt: katarina.simkova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:03