85vyrocie.cvtisr.sk

ETNA 2020

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: European Transport Network Alliance 2020

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA (APRE)

Konzorcium pozostáva zo 17 partnerov

Trvanie projektu: január 2016 – jún 2020 

Celková výška grantu CVTI SR v projekte: 63 750,00 €

Rozpočet CVTI SR: 69 375,00 €

ETNA 2020 má za cieľ zefektívnenie nadnárodnej spolupráce medzi národnými kontaktnými bodmi pre „Inteligentnú, ekologickú a integrovanú dopravu“, identifikovaním a zdieľaním osvedčených praktík a zvyšovaním všeobecnej úrovne podpory smerom k žiadateľom o grant.

ETNA 2020 je pokračovaním predchádzajúcej siete Etna Plus, ktorej výsledky a získané poznatky poslúžili pre zlepšenie nástupníckej siete.

Kontakt: jakub.simkovic(at)cvtisr.sk

www.transport-ncps.net

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:06
×