85vyrocie.cvtisr.sk

NUCL-EU 2020

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu:

Connecting EURATOM National Contact Points in a pro-active network under EURATOM Programme in Horizon 2020

Koordinátor: AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Taliansko

Konzorcium: 7 partnerov.

Trvanie projektu: september 2015 – február 2020

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 51 750, 00 €

 

NUCL-EU 2020 je projekt, ktorý si dal za cieľ zabezpečovať vysoko kvalifikované služby národných kontaktných bodov pre oblasť „Euratom – Jadrové štiepenie a ochrana proti radiácii“ (ďalej len Euratom NCP) v programe Horizont 2020, pomôcť novým národným kontaktným bodom prekonávať prekážky a konsolidovať sieť Euratom NCP. NUCL-EU 2020 berie do úvahy významné zmeny a nový prístup k R&I čo vyžaduje, aby  NCP poskytovali služby v širšom kontexte a zvyšovali svoje kompetencie.

NUCL-EU 2020, ktorého konzorcium tvoria skúsenejší, ale aj menej skúsení Euratom NCP, bude rozširovať kapacity NCP organizovaním aktivít zameraných na identifikáciu a zdieľanie dobrej praxe, interaktívnymi a virtuálnymi tréningami a twinningovými schémami, cezhraničnými brokerage podujatiami a tréningami pre stakeholderov. Významnou súčasťou projektu je rozširovanie spolupráce s ďalšími  tematickými sieťami NCP, vyhľadávanie partnerov a spolupráca na relevantných medzinárodných aktivitách. 

Komunikácia v rámci siete i navonok a diseminácia výsledkov bude zabezpečená prostredníctvom web stánky, propagačných a informačných materiálov, účasťou na významných podujatiach, PR aktivitách a spravodajcom. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať diverzite stakeholderov v oblasti jadrového štiepenia a radiačnej ochrany, rodovým otázkam a prepojeniam na relevantné iniciatívy, programy a politiky EU.

Viac informácií o projekte nájdete na:  http://www.nucleu2020.eu

Kontakt: natasa.hurtova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:04
×