FabLabNet


  The Maker’s Guide to Central Europe   (brožúra)


Program: INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME

Celý názov projektu: Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem

Koordinátor: MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE

Konzorcium pozostáva z 9 partnerov

Trvanie projektu: júl 2016 – jún 2019

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 192 859,16 €

Hlavným cieľom projektu FabLabNet je predstaviť inovačný potenciál fabLabov (fabrication laboratories) v strednej Európe a začleniť ich do existujúcich inovačných ekosystémov. Dôležitou úlohou bude tiež zapojiť nových aktérov a vzájomne prepojiť fabLaby na národnej úrovni.

Projekt chce posilniť kapacity všetkých predstaviteľov inovačného ekosystému a vytvoriť udržateľné prepojenie medzi fabLabmi. Spoločnosť tak bude môcť využívať ich potenciál napríklad pri zakladaní podnikov alebo v oblasti vzdelávania.

FabLaby predstavujú technické platformy pre tvorbu prototypov, inovácií a vynálezov. Záujemcovia majú možnosť vyskúšať si prácu s technológiami 21. storočia. Patria k nim, okrem iného, napríklad aj 3D tlačiarne.

Projekt sa realizuje v piatich pracovných balíkoch:

 1. Manažment
 2. Komunikácia
 3. Budovanie kapacít a prepájanie fablabov
 4. Demonštrácia úloh fablabov  v inovačnom ekosystéme Strednej Európy
 5. Dosahovanie dlhodobých efektov v spoločnosti

Partneri projektu:

 1. MUSE – Museo delle Scienze (Taliansko)
 2. INNOC – Österreichische Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften (Rakúsko)
 3. Fabrikációs Laboratórium Kft (FabLab Budapest) (Maďarsko)
 4. UnternehmerTUM MakerSpace GmbH (Nemecko)
 5. Vysoké učení technické,Brno (Česká rebublika)
 6. Agencja Rozwoju Regionalneg o S.A. Bielsko-Biala (Poľsko)
 7. Muzej in galerije mesta Ljubljane (Slovinsko)
 8. Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
 9. FabLab,udruga za promicanje digitalne fabrikacije (Chorvátsko)

Projekt FabLabNet sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Kontakt: anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

webová stránka projektu FabLabNet

  The Maker’s Guide to Central Europe   (brožúra) 

          FabLabNet – inšpiruje nových, existujúcich aj budúcich inovátorov naprieč strednou Európou

Posledný update stránky: 2022-03-15 11:18