85vyrocie.cvtisr.sk

Bridge2HE

Program: Horizont 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu:  Bridging the gap between Horizons through transnational cooperation of its NCP support structures

Koordinátor: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - MICINN (Španielsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR + ďalších 20 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.11.2020 – 31.10.2022

Rozpočet CVTI SR: 41.375,00 EUR

Strategickým cieľom projektu Bridge2HE je preklenúť prechod medzi programom Horizont 2020 a programom Horizont Európa, a to prostredníctvom medzinárodnej spolupráce Národných kontaktných bodov.

Cieľ Bridge2HE: 

Národné kontaktné body sú podpornými štruktúrami, ktoré napomáhajú k zlepšeniu prístupu k príležitostiam v programe Horizont 2020 a novom programe Horizont Európa. Sieťovacie projekty, do ktorých sa NCP zapájali v rámci Horizont 2020 sú už väčšinou ukončené a nové začnú až v druhej polovici roka 2021. Projekt Bridge2HE sa snaží preklenúť toto obdobie a napomôcť efektívnej integrácií systémov NCP do programu Horizont Európa.

V rámci projektu sa vytvárajú a implementujú tréningové moduly pre Národné kontaktné body pri ich prechode na nový program Horizont Európa, ako aj tréning úplne nových Národných kontaktných bodov.

Bridge2HE sa neorientuje len na podujatia pre Národné kontaktné body, ale aj podujatia pre potenciálnych účastníkov výziev na podávanie projektových návrhov v rámci Horizont Európa, ako sú napr. Brokerage eventy a eventy, v rámci ktorých sa budú kontrolovať projektové návrhy. Vytvorí sa tiež NCP Horizon Europe portal, kde bude možné získať široké portfólio informácií o tomto programe na jednom mieste. Portál bude určený nielen pre Národné kontaktné body, ale niektoré jeho časti aj pre širokú verejnosť.

Bridge2HE zohľadňuje aj dôležitosť posilnenia tzv. „widening countries“, a to prostredníctvom zdieľania najlepšej praxe z krajín, ktoré sú silné v čerpaní finančných prostriedkov v programe Horizont 2020. Toto by malo napomôcť vyššej úspešnosti týchto krajín v rámci programu Horizont Európa.

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Ing. Kvetoslava Papanová

kvetoslava.papanova(at)cvtisr.sk

 

 

 

Posledný update stránky: 2022-09-06 12:51
×