85vyrocie.cvtisr.sk

CARLA

Program: Horizont 2020

Coordination and Support action

Celý názov projektu:  The European Photonics CAReer LAunch Path

Koordinátor: FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES (Španielsko)

Partneri: Centrum vedecko-technických informácií SR (pôvodne ako Medzinárodné laserové centrum) + ďalších 10 partnerských organizácií

Trvanie projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Rozpočet CVTI SR: 91 937,50 EUR

Fotonický priemysel je v Európe na vzostupe a potrebuje viac dobre pripravených odborníkov na podporu získania vedúceho postavenia a rozvoja inovačného potenciálu. Riešenie tejto naliehavej potreby vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán v oblasti fotoniky.

Cieľom projektu CARLA je vytvoriť nový, rigorózny a overený nástroj, ktorý by riešil túto potrebu. V rámci projektu sa vyvinie model pre európsky kariérny tábor pre fotoniku, ktorý povzbudí STEM študentov, doktorandov a mladých postdoktorandov, aby pokračovali v kariére v oblasti fotoniky.

Do prípravy táborov budú zapojení stakeholderi s oblasti priemyslu, akademickej obce, inovácií, podnikania. Osobitná pozornosť bude venovaná zvýšeniu lepšej zamestnateľnosti v oblasti fotoniky.

Plánovaných je 11 takýchto táborov na celoeurópskej úrovni v 10 rôznych krajinách. Bude posúdená metodika a škálovateľnosť tábora a zhodnotí sa jeho vplyv v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Udržateľnosť bude zaistená zapojením influencerov a multiplikátorov a bude vypracovaná komplexná príručka na uľahčenie replikácie metodiky tohto konceptu. Okrem toho CARLA vypracuje príručku Posilňujúcu rodovú rozmanitosť s lekciami získanými počas projektu.

Kontakt:

Ing. Daniel Haško, PhD.

daniel.hasko(at)cvtisr.sk

prof. Ing. František Uherek, PhD.

frantisek.uherek(at)cvtisr.sk

https://carlahub.eu/

Posledný update stránky: 2021-12-14 14:48
×