85vyrocie.cvtisr.sk

SET Plan 2016 - CEEC X

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Strategic Energy Technology Plan 2016 - Central European Energy Conference X

Koordinátor: CVTI SR

Konzorcium pozostáva z 2 partnerov (CVTI SR, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA)

Trvanie projektu: jún 2016 - apríl 2017

Celková výška grantu CVTI SR v projekte: 75 468,75 €

 

Medzinárodná konferencia SET Plan 2016 - CEEC X predstavuje pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti výskumu a inovácií a budovania Energetickej únie. SET Plan konferencie sú organizované každoročne v rámci predsedníctiev krajín EÚ. Konferencia SET Plan 2016 - CEEC X je spojením historicky deviatej SET Plan konferencie, organizovanej predsedníckymi krajinami EÚ a desiatej Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorú tradične organizuje SFPA.

Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť prestížnu medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora. Cieľom konferencie je skúmať proces vytvárania európskej Energetickej únie so zameraním na výskum a inovácie, čo je jedna z prioritných oblastí, od ktorej sa očakáva prelom pri transformácii energetického sektora EÚ. Jej cieľom je zlepšiť viditeľnosť Energetickej únie, identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. novembra – 2. decembra 2016 s predpokladanou účasťou 500 účastníkov. Bude jednou z dôležitých akcií v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Významným výstupom konferencie má byť záverečný strategický dokument ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo EÚ. Pri príprave podujatia sa úzko spolupracuje s príslušnou zložkou Európskej komisie, ako aj so subjektmi, ktoré pripravujú podobné podujatia v predchádzajúcom.

 

Kontakt: michaela.masarova(at)cvtisr.sk

www.setplan2016.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:52
×