85vyrocie.cvtisr.sk

CE RESPONSIBLE


NEWSLETTER l november 2020


Program: Intereg CENTRAL EUROPE

Názov projektu: ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, stredoeurópsky udržateľný model na podporu sociálneho podnikania (CE RESPONSIBLE)

Koordinátor: E-Institute - Institute for comprehensive Development solutions (SI)

Trvanie projektu: Apríl 2019 - Marec 2022

Celkový rozpočet:   € 2.305.950,00

Rozpočet CVTI SR:  € 191.425,00

 

Projekt Interreg Central Europe ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, stredoeurópsky udržateľný model na podporu sociálneho podnikania, sa zameriava na zlepšenie zručností a podnikateľských schopností na podporu sociálnych inovácií v strednej Európe. Dôvodom je predovšetkým absencia dlhodobej podpory pre sociálnych podnikateľov.

Realizácia projektových aktivít je plánovaná na obdobie od 1. apríla 2019 do 31. marca 2022. Celkové zdroje projektu sú 2,305,950,00 € a projekt je podporovaný programom INTERREG Central Europe, Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková výška spolufinancovania je 1 913 507,50 €. Projektové konzorcium zahŕňa projektových partnerov   zo Slovinska, Talianska, Nemecka, Chorvátska, Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Rakúska.

Inovatívnosť navrhovaného prístupu je založená na mobilizácii úspešných podnikateľov podporovať sociálne inovácie a sociálne podnikanie. Tí spoločensky zodpovední a altruistickí podnikatelia v strednej Európe, ktorí by chceli ponúkať svoje zdroje sociálnym podnikateľom a sú skutočne altruistickí, by v spolupráci so sociálnymi podnikmi vytvorili sebestačný rámec na dosiahnutie svojich cieľov.

Snahou je zmeniť súčasnú situáciu vo väčšine partnerských krajín, v ktorých sociálne podnikanie závisí najmä od verejných prostriedkov, na model, v ktorom budú mať rolu súkromní podnikatelia. Prostredníctvom finančných prostriedkov, práce a vedomostí altruistických podnikateľov získajú sociálni podnikatelia kvalitnú podporu, zatiaľ čo altruistickí podnikatelia získajú organizovaný systém poskytovania podpory. V dôsledku toho obe kľúčové cieľové skupiny dosiahnu svoje ciele vzájomnou spoluprácou. Bude to tiež pozitívna zmena pre celý systém, pretože sociálne podnikanie väčšinou závisí predovšetkým od verejných prostriedkov a vláda by tak mohla ušetriť alebo premiestniť finančné prostriedky na iné účely.

Projekt umožní nadnárodný proces vzájomnej výmeny poznatkov medzi partnermi s rôznymi skúsenosťami, ale podobnými problémami. Počas tohto projektu partneri:

Vypracujú a implementujú tri strategické dokumenty na zlepšenie zručností a schopností:

 • Vypracujú plán pre strednú Európu pre zvýšenie podpory v sektore sociálneho podnikania.
 • Pripravia udržateľný rámcový model CE podporujúci špecifiká sociálneho podnikania.
 • Načrtnú odporúčania pre tvorcov politík.

Vyvinú a implementujú štyri nástroje na zlepšenie zručností a schopností:

 • Založia platformu so súvisiacimi nástrojmi
 • Založenia medzinárodné združenie altruistických podnikateľov
 • Vypracujú súbor nástrojov koučovania pre sociálnych podnikateľov
 • Vypracujú koučingový nástroj pre altruistických podnikateľov (mentorov)

Implementujú sedem pilotných akcií na testovanie vyvinutých podporných nástrojov.

 

Partneri projektu:

 • E-Institute - Institute for comprehensive Development solutions (SI)
 • Metropolitan City of Bologna (IT)
 • Ikosom – Institute for communication and social media (DE)
 • Alma Mater Studiorum University of Bologna (IT)
 • Brodoto (CR)
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (SK)
 • Centre for Economic and Regional Studies - Hungarian Academy of Sciences (HU)
 • Municipality of Kielce/Kielce Technology Park (PL)
 • South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising (CZ)
 • University of Applied Sciences Salzburg (AT)
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)

 

Kontakty:

webová stránka projektu: CE RESPONSIBLE

Facebook , Twitter

 

Lead partner: Anja PRISLAN, E-zavod, anja(at)ezavod.si / www.ezavod.si

CVTI SR: Gabriela MEZEIOVÁ, gabriela.mezeiova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2022-08-24 13:38
×