HubIT

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektuThe HUB for boosting the Responsibility and inclusiveness of ICT enabled Research and Innovation through constructive interactions with SSH research

Koordinátor: Civitta Eesti AS  (Estónsko)

Trvanie projektu: 1.9.2017 - 28.2.2021

Rozpočet CVTI SR: 150 750 €

Strategickým cieľom HubIT je prispieť k vysokej úrovni európskeho výskumu a inovácií a zabezpečiť, aby inovácie súvisiace s IKT v oblasti H2020 boli zodpovedné, inkluzívne a zamerané na zníženie nerovností.

Cieľom HubIT je vybudovať Hub na aktiváciu a zlepšenie konštruktívnych a ko-kreatívnych interakcií medzi sociálno-humanitnými vedami (SSH), zodpovedným výskumom a inováciami (RRI) a informačno-komunikačnými technologickými (ICT) disciplínami pomocou:

  • Podporovania inkluzívneho IKT výskumu.
  • Budovania širokej komunity, budovania kapacít a zapájania cieľových skupín.
  • Implementácie skutočnej kolaborácie medzi IKT vývojármi a výskumníkmi z oblasti spoločenských a humanitných vied.

Ďalšie informácie o projekte:

www.hubit-project.eu

Kontakt:

Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD.
gabriela.mezeiova(at)cvtisr.sk


   6th NEWSLETTER

5th NEWSLETTER

4th NEWSLETTER  

3th NEWSLETTER

2nd NEWSLETTER

1st  NEWSLETTER


 

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:00