85vyrocie.cvtisr.sk

Noc výskumníkov 2014 – 2020

Noc výskumníkov 2014 – 2020

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2014 – 2015 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: máj 2014 – november 2015

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 7 500,00 €

 

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2016 – 2017 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: máj 2016 – november 2017

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 24 187,50 €

 

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2018 – 2019 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: máj 2018 – november 2019

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 25 400,00 €

 

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Festival of Science European Researchers' Night 2020 in Slovakia

Koordinátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Konzorcium pozostáva zo 4 partnerov: SOVVA, SAV, CVTI SR, I-Europa s.r.o.

Trvanie projektu: máj 2020 – január 2021

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 18 900,00 €

Cieľom projektu je osloviť verejnosť, aby sa zaujímala o vedu, objaviť jej krásu a taktiež prilákať mladú generáciu k štúdiu vedy. Festival má za cieľ predstaviť najzaujímavejšie výsledky výskumu na slovenských vysokých školách, výskumných ústavoch Slovenskej akadémie vied, ako aj v inovatívnych podnikoch realizujúcich vedeckovýskumné aktivity. V rámci projektov Noc výskumníkov boli usporiadané vedecké show v nákupných centrách, rad sprievodných podujatí v múzeách a observatóriách, diskusie, prednášky a rôzne súťaže. Akcie sa konali vo viacerých miestach SR (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica). Festival vedy každoročne ponúka možnosť zblížiť širokú verejnosť s vedou, prostredníctvom prezentácie vedeckých výstupov, prezentácií, prednášok, reálneho testovania technológií.

Nakoľko projekt European Researchers Night (Európska noc výskumníkov) sa odohráva súbežne na viacerých miestach v Európe, jednotlivé národné akcie sú takto prepojené do medzinárodného formátu.

Viac informácií: www.nocvyskumnikov.sk

Kontakt: lubomir.bilsky(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:59
×