ENAI

ENAI

Program: ERASMUS+

Celý názov projektu European Network for Academic Integrity  1

Koordinátor: Mendelova univerzita, Brno

Konzorcium pozostáva z 13 partnerov 3 asociovaných strategických partnerov.

Trvanie projektu: 1.9.2016 - 31.8.2019

Celkový rozpočet projektu:  280.024 €

Rozpočet CVTI SR: 10.968,34 €

Cieľom projektu je podporovať integritu v celom akademickom svete t. j. pri vzdelávaní, výskume  a pri ďalších aspektoch akademického sektora.

Hlavné piliere projektu sa zameriavajú na:

 1. spoluprácu pri výskume a propagovaní akademickej integrity
 2. prezentáciu osvedčených postupov v oblasti riadenia akademickej integrity
 3. poskytnutie platformy pre akademickú obec naprieč všetkými sektormi na výskum,  výmenu, rozvoj, spoluprácu a prístup k zdrojom v oblasti akademickej integrity
 4. ponúknutie príležitosti pre výskumných pracovníkov, pedagógov a odborníkov z praxe, aby sa stali lídermi v oblasti akademickej integrity
 5. sprístupnenie centrálneho referenčného bodu, kde môže byť diskutovaná problematika akademickej integrity, skúmaná a zdieľaná so širšiou akademickou obcou
 6. na organizovanie konferencií, seminárov a ďalších akcií týkajúcich sa akademickej integrity
 7. vytváranie siete a na spoluprácu s jednotlivcami a organizáciami aktívne pracujúcimi v oblasti akademickej integrity
 8. oceňovanie individuálneho a inštitucionálne úsilia týkajúceho sa akademickej integrity tým, že ponúkne ocenenie

Projekt bude mať tri druhy výstupov: výukové materiály, medzisektorová kooperácia, smernice pre zlepšovanie akademickej integrity (AI).

A. Výukové materiály pre učiteľov a študentov vysokých škôl:

 • kurz pre učiteľov o záležitostiach integrity
 • príklady modulov pre študentov o problematike integrity
 • sada aktivít pre študentov v sprievode didaktických poznámok
 • komentovaná zbierka videí o AI
 • fámy / mýty / FAQ o AI a plagiátorstve
 • typológia intertextových chýb


B. Medzisektorová kooperácia:

Problémy integrity nie sú obmedzené len na akademickú obec. Študenti prinášajú svoje návyky zo škôl do pracovného života. Vysokoškolské inštitúcie by mali spolupracovať so strednými školami a aj so svojimi priemyselnými partnermi. Nástroje pre medzisektorovú spoluprácu v oblasti AI budú vyvinuté.

 • výukové materiály pre učiteľov a študentov vysokých škôl
 • manuál na tom, ako dostať relevantné príklady z reálneho života do kurzov AI
 • workshopy pre študentov stredných škôl a učiteľov

 
C. Usmernenia pre zlepšovanie akademickej integrity

 • všeobecné usmernenia pre akademickú integritu
 • nástroj na sebahodnotenie pre študentov
 • nástroj na sebahodnotenie pre výučbu
 • nástroj na sebahodnotenie pre výskum
 • nástroj na sebahodnotenie pre inštitúcie / fakulty / katedry
 • sebazdokonaľovanie sa v akademickej integrite v kocke
 • slovník pojmov vzťahujúcich sa k akademickej integrite

 

Partneri projektu:

Mendel University in Brno (Czech Republic)
Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey)
Coventry University (UK)
Mykolas Romeris University (Lithuania)
Nottingham Trent University (UK)
Riga Technical University (Latvia)
Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI)
Universität Konstanz (Germany)
University of Insubria (Italy)
University of Nicosia (Cyprus)
University of Maribor (Slovenia)
University of Porto (Portugal)

www.academicintegrity.eu

 

Kontakt:

Mgr. Július Kravjar
julius.kravjar(at)cvtisr.sk

Mgr. Juraj Noge
juraj.noge(at)cvtisr.sk

RNDr. Ing. Anna Krivjanská
anna.krivjanska(at)cvtisr.sk1 Akademická integrita = vernosť / oddanosť / dodržiavaniu morálnych a etických zásad

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:21