85vyrocie.cvtisr.sk

Idealist 2018

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Transnational Cooperation among ICT NCPs

Koordinátor: MATIMOP, ISRAELI INDUSTRY CENTER FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

Konzorcium pozostáva z 32 partnerov.

Trvanie projektu: január 2015 – december 2018

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 14 625,00 €

 

Hlavným cieľom projektu Idealist2018 je posilniť sieť národných kontaktných bodov (NCP) pre LEIT ICT v rámci programu Horizont 2020, a to podporou ďalšej nadnárodnej spolupráce v rámci tejto siete. Táto spolupráca bude taktiež zahŕňať vytváranie sietí a nadväzovanie partnerstiev s podobnými sieťami v rámci paralelných tém (bezpečnosť, ENV, doprava, energetika, zdravotníctvo atď), a to najmä v rámci spoločných/ koordinujúcich alebo PPP výziev. Osobitný dôraz je kladený na pomoc menej skúseným NCP z členských štátov a pridružených krajín pre prístup k know-how krajín skúsených v danej problematike. Idealist2018 si kladie za cieľ osloviť národné i cezhraničné cieľové skupiny, ktoré využívajú alebo budú využívať služby siete NCP, ktorá má za úlohu stimulovať, podporovať a uľahčovať účasť súčasných aj budúcich ICT výskumníkov v ERA. Osobitný dôraz je kladený na nových záujemcov z radov MSP.

 

Kontakt: maria_buciova(at)stuba.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:51
×