85vyrocie.cvtisr.sk

COSMOS2020plus

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Continuation of the Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020’ — ‘COSMOS2020plus

Koordinátor: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV

Konzorcium pozostáva z 22 partnerov.

Trvanie projektu: jún 2019 – december 2021

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 9 825

COSMOS2020plus je pokračovaním projektu COSMOS2020, ktorý mal za cieľ posilniť sieť národných kontaktných bodov (NCP) pre oblasť Vesmír. Zdieľaním osvedčených postupov a skúseností medzi národnými kontaktnými bodmi sa sleduje zvýšenie úrovne poskytovaných služieb smerom ku žiadateľom o granty. 

Sieť Space NCP bude môcť navrhnúť a implementovať spoločné služby, ktoré by nemohli byť úspešne realizované bez vzájomnej spolupráce. Projektové aktivity pozostávajú predovšetkým zo spoločných školení a výmenných programov.

Kontakt: katarina.simkova(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2022-03-16 11:44
×