85vyrocie.cvtisr.sk

SET Plan X-CEEC 2017

SET Plan X-CEEC 2017

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: SET Plan – The 10th Year Anniversary Central European Energy Conference 2017

Koordinátor: CVTI SR

Konzorcium pozostáva z 2 partnerov (CVTI SR, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - SFPA)

Trvanie projektu: august 2017 - apríl 2018

Celková výška grantu CVTI SR v projekte:  87 500 €

Hlavným cieľom projektu je organizácia 10. výročia medzinárodnej konferencie SET Plan - Central European Energy Conference 2017. Konferencia SET Plan bude spojená s 11. ročníkom každoročnej konferencie Central European Energy Conference (CEEC 2017).

Cieľom konferencie je vytvoriť prestížnu medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií.

Na konferencii budú skúmané úspechy pri implementácii Energetickej únie s osobitným dôrazom na balík pre nízku mobilitu (Low Mobility Package), aktuálny stav rokovaní o Winter Pakages z roku 2016 a výsledok tohtoročného Tour of Europe.

Konferencia bude venovať osobitnú pozornosť hodnoteniu roly a príspevku stredoeurópskych členských štátov pri realizácii cieľov energetickej únie a integrovaného SET-Plánu. Program konferencie bude pozostávať z desiatich hlavných častí, piatich paralelných workshopov konajúcich sa formou večere a bude zahŕňať aj vedľajšie podujatia.

Kontakt: anna.krivjanska@cvtisr.sk

https://www.setplan2017.sk

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50
×