85vyrocie.cvtisr.sk

Cosmos 2020

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020

Koordinátor: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV

Konzorcium pozostáva z 23 partnerov.

Trvanie projektu: január 2015 – máj 2019

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 37 500,00 €

COSMOS2020 si kladie za cieľ posilniť sieť národných kontaktných bodov (NCP), ktorá začala svoju činnosť v rámci FP7. Zdieľaním osvedčených postupov a skúseností medzi národnými kontaktnými bodmi má za cieľ zvýšiť úroveň poskytovaných služieb. 

Sieť Space NCP bude môcť navrhnúť a implementovať spoločné služby, ktoré by nemohli byť úspešne realizované bez vzájomnej spolupráce. Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie kvality služieb a podporných činností voči  žiadateľom v rámci programu Vesmír. Projektové aktivity pozostávajú predovšetkým zo spoločných školení a výmenných programov.

CVTI SR hostilo vo februári 2015 prvý projektový odborný meeting. V dňoch 18.-19.2.2015 sa v priestoroch CVTI SR uskutočnil interný kick-off meeting pre projektových partnerov a následne dňa 20.2.2015 sa uskutočnilo verejné podujatie – Kick-off Infoday Slovakia, na ktorom sa stretli významní stakeholderi z oblasti Vesmír pôsobiaci na medzinárodnej úrovni.

Kontakt: jakub.simkovic(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:56
×