NET4SOCIETY4

NET4SOCIETY4

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Transnational network of National Contact Points (NCPs) of Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6)

Koordinátor: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV

Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.

Trvanie projektu: január 2015 – december 2018

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 36 093,75 €

 

NET4SOCIETY4 predstavuje nadnárodná sieť národných kontaktných bodov (NCP) pre spoločenskú výzvu č. 6 (SC6) "Inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti" v programe Horizont 2020. NET4SOCIETY4 bude ďalej rozvíjať existujúcu sieť NCP založenú pre sociálno-ekonomické a humanitné vedy, ktorá bola založená v roku 2008 a v súčasnosti zahŕňa okolo 80 SC6 NCP z Európy i mimo nej.
NET4SOCIETY4 zaistí, že všetky SC6 NCP budú disponovať príslušnými znalosťami a zručnosťami pre ich prácu a expertízu tak, aby mohli poskytnúť žiadateľom vysoko kvalitné a na mieru šité služby.  NCP budú mať prístup k informáciám a budú zapojení do rôznych akcií a iniciatív ako sú workshopy, NCP informačné dni, školenia, webové semináre, informačné materiály a bulletiny.

 

Kontakt: katarina.simkova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:51