Idealist2020

Program: HORIZONT 2020

Coordination and support action

Celý názov projektu: Trans-national Cooperation among ICT NCPs

Koordinátor: National Technological Innovation Authority (InnovationAuth)

Konzorcium pozostáva z 29 partnerov.

Trvanie projektu: január 2019 – december 2020

Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 16 031,25 €

 

Cieľom projektu Idealist2020 je podporiť nadnárodnú spoluprácu medzi národnými kontaktnými bodmi (NCP) v oblasti vedúceho postavenia v podporných a priemyselných technológiách (LEIT) a v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT) v rámci programu Horizont 2020. Projekt prinesie nadnárodné služby ponúkajúce užívateľom Ideal-ist, navrhovateľom a národným kontaktným bodom a iným projektom prostredníctvom podpory výmeny poznatkov, sieťovacími aktivitami a aktivitami v rámci rozvoja návrhov. Táto spolupráca bude taktiež zahŕňať spoluprácu a nadväzovanie partnerstiev s podobnými sieťami v rámci paralelných tém (bezpečnosť, ENV, doprava, energetika, zdravotníctvo, atď.), a to najmä v rámci spoločných/ koordinujúcich alebo PPP výziev. Ideal-ist bude postavený na skúsenostiach získaných počas viac ako 20 rokov z predchádzajúcich projektov, ktoré začali z FP4 a spolupráci NCP v partnerstve a tých, ktorí podporujú partnerstvá.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.ideal-ist.eu/ 

Kontakt: maria_buciova(at)stuba.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 11:59