85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora vedy

 

Informačný deň- Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európa v meniacom sa svete- inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti, Veda pre spoločnosť, ktorý sa uskutoční dňa 22.5.2014 o 09:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Spoločenské oblasti a  prierezové aktivity Horizontu 2020.

Program nájdete TU

Prezentácie z informačného dňa sú zverejnené pod názvom danej prezentácie.

8:30

 

 

Registrácia

 

9:00

Diana Demková

MŠVVaŠ SR

Otvárací príhovor

09:15

Patrik Helmich

MŠVVaŠ SR                                                  

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

09:30

Alexandra Bitušíková

Delegát

Výzvy v oblasti Európa v meniacom sa svete

09:50

Marek Repa Delegá

Jana Tomková NCP

Výzvy Teaming, Twinning

ERA Chairs

10:20

 

Prestávka

10:40

Viera Petrášová

NCP

Horizont 2020 - Pravidlá účasti

11:00

Jakub Birka

NCP

Nástroje na vyhľadávanie partnerov

 

11:15

Alexandra Bitušíková

Delegát

Rady hodnotiteľa

 

11:35

Alexandra Bitušíková

Delegát

Rodová rovnosť

11:55

 

 

Diskusia

12:20

 

 

Záver

Posledný update stránky: 2014-05-27 16:44
×