Podpora vedy

 

Informačný deň k Bezpečným spoločnostiam H2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň v oblasti Bezpečné spoločnosti Horizontu 2020 v Bratislave.

Kedy:  11. júna 2014

Kde:   Centrum vedecko-technických informácií, Konferenčná miestnosť č.235 (2 posch.), 

         Lamačská cesta 8/ A, Bratislava

Program

Prezentácie:

Štefan Luby

Peter Beňo

Posledný update stránky: 2014-07-01 12:05