Podpora vedy

 

Panelová diskusia na tému: Prístup k financiám: Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ

Panelová diskusia na tému:
Prístup k financiám:
Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ
19. júna 2014 (štvrtok), Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8, Bratislava

Rozvoju a zavedeniu inovatívnych myšlienok nových produktov často bráni nedostatok financií na prekonanie fázy vývoja produktu a jeho prípravy na uvedenie na trh. Na Slovensku existuje, aj keď obmedzená, ponuka finančných nástrojov, ktorá stále nie je dostatočne propagovaná a využívaná.
V rámci Inovačného fóra by sme Vám preto radi priblížili existujúce aj nové programy a nástroje na európskej i národnej úrovni ako aj skúsenosti slovenských finančných inštitúcií s ich implementáciou.


Na Slovensku boli úspešne spustené viaceré úverové a investičné produkty prostredníctvom iniciatívy JEREMIE a programu CIP. Na obdobie rokov 2014-2020 pripravila Európska komisia novú generáciu finančných nástrojov financovaných prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME s rozpočtom vyše 4 mld. eur.

Program Inovačného fóra:

8:30 Registrácia a ranná káva

9:30 Otvorenie Inovačného fóra

Panelová diskusia na tému "Prístup k financiám: Úverové a investičné nástroje pre firmy"

_ Finančné nástroje s podporou Európskej komisie, EIB/ EIF a programov Horizont 2020 a COSME

Ivan FILUS, BIC Bratislava, Národný kontaktný bod pre Prístup k rizikovému financovaniu a Inovácie v MSP

_ Implementácia finančného nástroja JEREMIE v SR

Štefan ADAMEC, poradca štátneho tajomníka II., Ministerstvo financií SR

_ Úverové nástroje so zárukou EIF a SZRF pre podnikateľov (Program JEREMIE)

Peter MATÚŠ, riaditeľ regionálnej siete pobočiek Tatra banka, a.s.

_ Podpora podnikateľom budovať globálne spoločnosti - Investičné financovanie pre inovatívne firmy

Ivan ŠTEFUNKO, managing partner, Neulogy Ventures

_ Rizikový kapitál pre inovatívne podnikanie

Rastislav ROŠKO, podpredseda predstavenstva, Fond inovácií a technológií, a.s.

_ Diskusia k prezentovaným témam a problematike financovania inovácií

11:30 Predpokladané ukončenie podujatia

V prípade záujmu, prosíme, nahláste svoju účasť do 13.6.2014 - on-line, telefonicky alebo e-mailom na adresu:

Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/5441 7515, 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk

www.inovacneforum.sk | www.bic.sk | www.enterprise-europe-network.sk

Posledný update stránky: 2014-05-27 10:42