85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora vedy

 

Seminár k právnym a finančným otázkam v projektoch H2020

Pozývame vás na seminár určený najmä pre zástupcov organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektových manažérov, finančných manažérov a finančných riaditeľov, zástupcov projektových centier a zamestnancov účtovných oddelení, ktorý sa bude konať:

- dňa 14.4.2014 od 12:00 do 15:30 v Košiciach (Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice), Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 7, Košice, program tu

- dňa 25.4.2014 od 8:30 do 11:30 v Bratislave - Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, program tu

Prezentácie si môžete stiahnuť:

- právna úprava ,,kde čo nájsť" a definícia žiadateľov,

- finančné otázky,

- zmluvný mechanizmus a ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.

Posledný update stránky: 2014-04-28 16:17
×