Podpora vedy

 

Informačný deň: v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

Pozvánka

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, morský,  námorný výskum, výskum vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutoční dňa 9.6.2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

 

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

 

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.

 

Predstavíme Vám pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácii.

 

Program podujatia nájdete tu. Prezentácia p. Kolara bude v anglickom jazyku, bez prekladu.

Fotografie zo seminára.

Prezentácie z podujatia:

Prednášajúci názov prednášky
Mária Vidová

Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti

životného prostredia

Tatjana Antalová

Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti

pôdohospodárstva

Patrik Kolar

Aktuálne výzvy pre oblasti SC2

Patrik Kolar

Aktuálne výzvy pre oblasti SC5

Martina Fikselová

Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti KBBE

Ingrid Kriššáková

Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti Environment

Zita Izakovičová

OpenNESS, príklad úspešného projektu

Viera Petrášová

Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Viera Petrášová

Účasť malých a stredných podnikov v Horizonte2020

Posledný update stránky: 2014-06-10 15:03