85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora vedy

 

Webinár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020 - 30.6.2014

Webinár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020

 

Účasť na webinári je bezplatná!

 

Dátum:                30. júna 2014 o 12:30

                            Prednášajúci:                 Viera Petrášová - právne otázky

                                                                    Peter Beňo – finančné otázky

 

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o finančných a právnych pravidlách, podľa ktorých sa riadi program Horizont 2020. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centierzamestnanci účtovných oddelení.

 

Program                                                                                                           

12:30

 

Začiatok

 

Viera Petrášová

NCP pre Právne a finančné otázky

Právna úprava „Kde čo nájsť?“

Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

 

 

Peter Beňo

NCP pre Právne a finančné otázky

Typy projektov

Miera financovania (EK príspevok)

Formy nákladov projektu

Typy nákladov I (Personálne náklady, subdodávky, ostatné priame náklady, nepriame náklady)

 

 

 

Prestávka

 

 

Peter Beňo

NCP pre Právne a finančné otázky

Typy nákladov II (Personálne náklady, subdodávky, ostatné priame náklady, nepriame náklady)

Audity v projektoch H2020

Vykazovanie nákladov

 

 

Viera Petrášová

NCP pre Právne a finančné otázky

Zmluvný mechanizmus H2020 (Grantová dohoda, Konzorciálna dohoda)

Ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

 

15:00

 

Ukončenie

Posledný update stránky: 2014-07-03 10:16
×