Podpora vedy

 

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020 v Bratislave.

Kedy:  30. mája 2014

Kde:   Centrum vedecko-technických informácií, Konferenčná miestnosť č.235 (2 posch.), 

         Lamačská cesta 8/ A, Bratislava

Program:  tu

Prezentácie:

Ján Králik: Zámery MZ SR v oblasti vedy a výskumu

Grigorij Kogan: Výzvy programu Horizont 2020 v oblasti Zdravia a Hodnotenie projektov

Dušan Janičkovič: Health z pohľadu NMP

Martin Klimo, Mária Búciová: FET Flagship

Iveta Hermanovská : MSCA a ERC

Richard Imrich: Úspešnosť SR v 7. RP v oblasti Zdravie

Richard Imrich: Spojená technologická iniciatíva IMI 2

Viera Petrášová: Pravidlá účasti programu Horizont 2020

Soňa Ftáčniková: Etika výskumu v oblasti zdravia

Viera Petrášová: Malé a stredné podniky v Horizonte 2020

Jerica Zupan: Podpora politiky verejného zdravia v oblasti onkológie, výživy a zriedkavých chorôb

 

Posledný update stránky: 2014-08-08 13:58