85vyrocie.cvtisr.sk

Podpora vedy

 

Informačný deň- Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 Košice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň s názvom: Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 v Košiciach.

Kedy:   28.marec 2014

Kde:     Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice, Technická univerzita v Košiciach,
           Němcovej 7, Košice

Program: tu

Prezentácie:

Jana Tomková:   Podpora Horizontu 2020 na Slovensku                                                                            

Peter Kopkáš:   Úspešnosť Slovenska v projektoch Marie Curie v 7.RP

Marcela Groholová:   Opatrenia Marie Sklodowska Curie v Horizonte 2020

Miroslava Václavíková:   Predstavujeme úspešný projekt

Marcela Groholová:   Pripravujeme projekt MSCA

Anton Lavrin:   Rady hodnotiteľa

Zuzana Kalináčová:   Sieť Euraxess pomáha migrujúcim výskumníkom

 

Posledný update stránky: 2014-04-24 18:28
×