Podpora vedy

 

Informačný deň- Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň s názvom: Opatrenia Marie Sklodowska Curie mobilitné projekty Horizontu 2020 v Bratislave.

Kedy:   27.marec 2014

Kde:     Aula Dionýza Ilkoviča, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

           Mýtna ulica 36, Bratislava

Program: tu

Prezentácie:

Patrik Helmich: Podpora Horizontu 2020 na Slovensku                                                                        

Peter Kopkáš: Úspešnosť Slovenska v projektoch Marie Curie v 7.RP

Karla Zimanová: Sieť Euraxess pomáha migrujúcim výskumníkom

Marcela Groholová: Opatrenia Marie Sklodowska Curie v Horizonte 2020

Jordan Kolarov: Rady hodnotiteľa

Marcela Groholová: Pripravujeme projekt MSCA

Posledný update stránky: 2014-04-24 18:28