Podpora vedy

 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodár- stvo, lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum, výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Joint Undertaking Bio-based Industries  - Spoločný podnik pre biopriemysel vyhlásil prvú 9. júla 2014 výzvu na predkladanie návrhov. Výzva H2020-BBI-PPP-2014-1, vrátane súvisiacich dokumentov, je zverejnená na účastníckom portáli

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html

Informačný deň k výzve sa bude konať 2. septembra 2014 v Bruseli. Registrácia na www.bbi-europe.eu

Info:

Nataša Hurtová, NCP

natasa.hurtova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2014-07-11 14:31