Podpora vedy

 

Informačný deň BBI

Vo štvrtok 11. septembra 2014 sa v konferenčnej miestnosti CVTI SR uskutoční informačný deň k výzve vyhlásenej spoločným podnikom BBI.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Program

PREZENTÁCIE:

Patrik Helmich

MŠVVaŠ SR

Otvárací príhovor (Predstavenie BBI)

Viera Petrášová

NCP pre právne a finančné otázky

BBI-Typy projektov, financovanie, podmienky účasti, kritéria hodnotenia

Martina Fikselová

Národný delegát

Aktuálna výzva H2020-BBI-PPP-2014-1

Ladislav Šimko

Úrad vlády SR

Synergia projektov so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Vladimír Sitkey

Axxence Slovakia s.r.o., člen výboru SlovBiotech

Príklady najlepšej praxe v oblasti priemyselnej biotechnológie v podmienkach SR
Posledný update stránky: 2014-09-17 12:01