Podpora vedy

 

Výzvy - identifikácia oblasti

Novinkou rámcového programu Horizont 2020 je vytvorenie elektronickej internetovej databázy, v ktorej si záujemcovia môžu nájsť konkrétnu priemyselnú oblasť spolu s podpornými informáciami Európskej komisie k príslušnej oblasti. Podrobnejšie informácie môžete nájsť tu

Posledný update stránky: 2013-12-17 12:59