Podpora vedy

 

Slovensko-český seminár venovaný špecifickej výzve programu Horizont 2020 - ERA Chair

V mene Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky – národného koordinátora programu Horizont 2020 na Slovensku si dovoľujem pozvať Vás na slovensko-český seminár venovaný špecifickej výzve programu Horizont 2020 - ERA Chair.

Seminár sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na Lamačskej 8A v Bratislave v piatok 25. apríla 2014 o 13:00 hod.

Program nájdete tu.

Prezentácie zo semináru:

Prednášajúci Názov prezentácie
Patrik Helmich Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
Naďa Koníčková Výzva Widespread ERA Chairs v programe Horizont 2020
Naďa Koníčková Pilotná výzva 7.RP ERA Chairs v číslach
Jozef Ristvej Ako sa rodil prvý slovenský projekt ERA Chairs ERADIATE – best practise
Roman Badík Ako sa rodil prvý český projekt ERA Chairs – CEITEC – best practise
Posledný update stránky: 2014-05-20 15:38