Podpora vedy

 

Informačný deň LEIT & FET

Informačný deň LEIT & FET venovaný tematickým oblastiam „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Budúce a vznikajúce technológie“  programu HORIZONT 2020 sa bude konať dňa 9. Septembra 20104 v Aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Info Day LEIT & FET on the Horizon 2020 programme sections Leadership in Enabling and Industrial Technologies and Future and Emerging Technologies will be held in Bratislava on September 9, 2014

Venue: Auditorium of Slovak University of Technology, Bratislava

Program / Programme

PREZENTÁCIE:

Juraj Lapin

Delegát za Vesmír

Úvod do témy „Vesmír“

Mats Ljungqvist

DG Enterprise

Space in Horizon 2020

Peter Lobotka

Delegát za NMBP

Uvod od témy „Nanomateriály, pokročilé materiály, biotechnológie, výroba a spracovanie“

José Lorenzo Vallés

DG Research and Innovation

NMBP in Horizon 2020

Martin Klimo

Delegát za ICT

Úvod do tém „Budúce a vznikajúce technológie“ a „Informačné a komunikačné technológie“

Panagiotis Tsarchopoulos

DG Connect

Future & Emerging Technologies in Horizon 2020 & Call

HPC (High Performance Computing)

Thierry Boulange

DG Connect

ICT in Horizon 2020

Dušan Janičkovič

NCP pre NMP

Projekty PPP v Horizonte 2020
Posledný update stránky: 2014-09-12 13:14