Podpora vedy

 

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Dňa 14.5.2014 o 13:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom sa uskutočnilo podujatie

Európsky výskum a inovácie v oblasti energie.

Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov, ktorých zaujíma rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia.

Boli predstavené pravidlá programu, výzvy i možnosti zapojenia sa do projektov a príklady úspešných projektov z predchádzajúceho programového obdobia.

 

Program podujatia nájdete tu.

Fotografie z akcie.

Prezentácie z podujatia:

Prednášajúci Názov prezentácie

Vladimír Zuberec       

Úvod do programu Horizont 2020

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti energií

Peter Beňo

Úspešnosť SR v programe 7.RP

Pavel Starinský

Úspešnosť SR v programe IEE

Ivan Filus

Účasť SME v Horizonte2020

Viera Petrášová

Pravidlá účasti v Horizonte 2020

Pavel Starinský

Úspešný projekt 7.RP: CEUBIOM
Marcel Lauko Úspešný projekt IEE: TRANSPARENSE

 

Posledný update stránky: 2014-05-20 15:45