Podpora vedy

 

Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry 26.6.2014

Pri príležitosti zorganizovania informačného dňa rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európske výskumné infraštruktúry, ktorý sa uskutočnil dňa 26.6.2014 o 9:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Európske výskumné infraštruktúry,

dávame do pozornosti prezentácie, ktoré odzneli počas informačného dňa.

Patrik Helmich

MŠVVaŠ SR

Prezentácia RIS 3 – Slovenská republika a roadmaps

Anton Lavrin

Národný delegát

Výzvy pre výskumné infraštruktúry na roky 2014 a 2015

Dušan Chorvát

Medzinárodné laserové centrum - člen Laserlab Europe II

LASERLAB-EUROPE— The Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures III

Ľubomír Bilský

CVTI SR

Slovensko v elektronickej infraštruktúre Open Access

 

Prestávka

 

Robert Kanka

Ústav krajinnej ekológie SAV

LIFEWATCH - ERIC: e-science and technology infrastructure for biodiversity data and observatories

Rady a tipy úspešného riešiteľa

Milan Dado

Žilinská univerzita

Prezentácia programu COST

Viera Petrášová

NCP

Pravidlá účasti a právo duševného vlastníctva

Posledný update stránky: 2014-07-02 09:26