Podpora vedy

 

Zmeny pri účasti švajčiarskych subjektov v programe H2020

Švajčiarske orgány a Európska komisia potvrdili, že Švajčiarsko bude od 15.septembra 2014 považované za pridružený štát pre účasť na programe H2020.

Všetky informácie sú na nasledovnej adrese:

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/zmeny-pri-ucasti-svajciarskych-subjektov-v-programe-h2020.html?page_id=1987

Posledný update stránky: 2014-09-16 11:02