Podpora vedy

 

Informácia o počte podaných návrhov projektov v schéme „Konsolidačné granty“ do ERC

Celkovo bolo podaných  2525 návrhov projektov CoG ERC, čo je asi 31 % pokles oproti minulej výzve v roku 2013 a približne rovnaký počet ako vo výzve v roku 2012.

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Update_CoG_submissions_2014.pdf

 

Novinky:

1/ Bližšie informácie o dohode s Elsevier o „Open Access“ nájdete TU

2/ Najnovšia politika ERC v súvislosti s možnosťou predĺženia riešenia projektov ERC- TU

Posledný update stránky: 2014-06-16 12:44