Podpora vedy

 

Pozvánky na podujatia

Swiss EUREKA Chairmanship Info Day

dovoľte nám, aby sme vás pozvali na seminár Swiss EUREKA Chairmanship Info Day, ktorý sa koná dňa 16. septembra 2014 na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1. Jeho cieľom je zoznámiť sa tak zo stratégiou a cieľmi súčasného švajčiarskeho predsedníctva EUREKY, ako aj diskutovať o možnosti prípravy projektov vrátane mechanizmu ich financovania.Účasť švajčiarskych zástupcov tak umožní hľadať možnosti spolupráce a vyhľadávanie švajčiarskych organizacií na projektovú spoluprácu. v rámci seminára budú tiež prezentované vybrané projekty s českou účasťou, ktoré priniesli významné ekonomické prínosy.

Pripájame informácie (ciele a zameranie seminára + program) a formulár na registráciu. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti je nutná predchádzajúca registrácia.

 

Kontakt:
Svatopluk Halada
Svatopluk Halada
EUREKA Deputy HLR
Asociace inovačního podnikání ČR
Association of Innovative Entrepreneurship CR
Email: halada@aipcr.cz
Office: +420 221082274
Mobile: +420 728366179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brokerage Event Horizon 2020

Výzkum, vývoj a inovace - mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME)

TERMÍN KONANIA:               2. 9. 2014     

MIESTO KONANIA:               Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Nová aula

8:30-11:00                        SEMINÁR

12:00-18:00                      DVOjSTRANNÉ ROKOVANIA (max. 15 stretnutí v trvaní max. 20 minút)

 CIEĽ AKCIE:

Pomôcť podnikateľom, vysokým školám, výzkumným organizaciám nájsť vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoja.

Informovať o možnostiach podpory z programu HORIZONT 2020 a COSME.

 Viac informácií:

Adresa:      

ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba; GPS - 49°49'50.43"N, 18°9'46.835"E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


High level conference "The Future of Europe is Science" with EC President José Manuel Durão Barroso

TERMÍN KONANIA: 06. - 07.október 2014, Lisabon, Portugalsko

The conference will gather world-class scientists, including Nobel Prize Laureates, industrialists, policy makers and civil society to debate what future role science, technology and innovation can play in Europe's societal well-being and its potential to stimulate growth, jobs and create business opportunities in Europe.

For more information and programme please visit https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/future-europe-science-october-2014.

Registration will be open as of the end of August.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU Brokerage Event on Energy and Environment Partnering for Horizon 2020 calls

TERMÍN KONANIA: 9.10.2014, Lille, Francúzsko

Dňa 9.10.2014 sa v Lille (Francúzsko) uskutoční brokerage event pre oblasti Horizontu 2020 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Účastníci sa budú môcť stretnúť s potencionálnymi partnermi do konzorcií, prezentovať svoje projektové návrhy a inštitúcie a expertízy počas plánovaných workshopov, ako aj prediskutovať svoje nápady s európskymi projektovými expertmi.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke alebo priamo na stránke projektu: 

http://brokerage-h2020.jinnove.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LET’S 2014: stay updated!

TERMÍN KONANIA:  29. septembra - 1.októbra 2014 - BOLOGNA, Taliansko

LET'S 2014 Conference “Leading Enabling Technologies for Societal Challenges” is an Italian EU Presidency 2014 event under the Patronages of the Ministry of Research and the Ministry of Foreign Affairs, and supported by European Union Funding through the Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 608892.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie G.4  Fission ENERGY organizuje:

1.7.2014  - Information Exchange Meeting on Joint Programming in Horizon 2020 in the field of Radioactive Waste Management.             

Pre reprezentantov organizácií členských štátov (alebo nimi delegovaných zástupcov), ktorí majú rozhodovacie právomoci alebo spravujú či manažujú národné výskumné programy v oblasti zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi.

Informácie o podujatiach, registračný formulár a návrh programu nájdete TU.

11.7.2014 - Information Exchange Meeting on the Horizon 2020 European Joint Programme in Radiation Protection.        

Pre reprezentantov organizácií členských štátov (alebo nimi delegovaných zástupcov), ktorí majú rozhodovacie právomoci v oblasti národného výskumného rozpočtu alebo spravujú či manažujú národné výskumné programy v oblasti  radiačnej ochrany.

Diskusia môže byť zaujímavá aj pre univerzity a výskumné centrá, ktoré sú tradične aktívne vo výskume radiačnej ochrany a majú ambíciu (alebo sú poverení) prispievať k zamýšľaným činnostiam ako „tretia strana“.

Informácie o podujatiach, registračný formulár a návrh programu nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC EC)

dňa 14.00h, 10. júna 2014 sa v Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava uskutoční prednáška na tému: Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre európskej komisie

Viac informácii nájdete na stránke STU

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/prilezitosti-pre-mladych-vedcov-v-spolocnom-vyskumnom-centre-europskej-komisie-jrc-ec.html?page_id=8267

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilising Universities for Smart Specialisation

We are pleased to inform you about a High Level Conference on “Mobilising Universities for Smart Specialisation” to be held in Brussels on 20th June 2014. Please find attached the agenda. The conference follows a workshop of university leaders and S3 Platform members in February 2013 that was organised in partnership with the European University Association (EUA). You can register for the conference by following this link.

If you have further questions to this conference, please contact my colleague

Fatime-Barbara.HEGYI@ec.europa.eu

Posledný update stránky: 2014-09-02 15:13