Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2019

na akademický rok 2019/2020

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
 
V tabuľke sú vysoké školy zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia.
Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po novembrovom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 18 Názov vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlášky % d e
1. v 1. Univerzita Komenského v Bratislave 5 013 7 740 16 319 47,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 359 4 981 6 101 81,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 3. Technická univerzita v Košiciach 3 057 4 518 4 854 93,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 4. Prešovská univerzita v Prešove 2 554 3 960 4 837 81,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 5. Žilinská univerzita v Žiline 2 425 3 404 3 866 88,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 920 3 013 3 874 77,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 6. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 917 2 272 4 336 52,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 9. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 886 2 973 5 492 54,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. k 11. Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave 1 875 2 302 2 345 98,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 837 3 375 3 944 85,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. v 10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 355 1 842 2 062 89,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 13. Trnavská univerzita v Trnave 1 352 2 078 2 669 77,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 305 1 721 2 258 76,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 14. Katolická univerzita v Ružomberku 1 071 1 395 1 708 81,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 17. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 722 853 1 152 74,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 15. Technická univerzita vo Zvolene 669 874 927 94,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 16. Univerzita J. Selyeho v Komárne 634 723 903 80,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. k 18. Paneurópska vysoká škola 563 1 137 1 141 99,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. š 19. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 545 698 1 533 45,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. k 20. Vysoká škola DTI 439 658 658 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. v 21. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach 420 687 879 78,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. k 22. Vš ekonómie a manažmentu verej. správy v Bratislave 349 444 456 97,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. š 23. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 238 275 918 30,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. k 29. Vys. škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 212 214 257 83,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. v 24. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 212 241 711 33,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. k 26. Vysoká škola Danubius 127 198 198 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 25. Akadémia umení v Banskej Bystrici 118 140 271 51,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. v 28. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 98 119 435 27,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. k 27. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 78 93 113 82,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. k 30. Vš medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove 45 55 55 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. k 32. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 26 44 74 59,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. k 33. Hudobná a umelecká akadémia J.A. v B.Štiavnici 6 7 7 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. k 30. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ? ? ? ? x
34. k 34. Akadémia médií, odb.vys.škola m.m.k. v Bratislave x x x x x
35. š 35. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika x x x x x

Spolu: školy 35, fakulty 116, zápis 36 427, prijatie 53 034, prihlášky 75 353, osôb 46 617

Legenda :
P. č. = poradové číslo školy podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = Typ vysokej školy: v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
18 = poradové číslo školy v roku 2018, x = bez civilného štúdia

prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlášky = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy vysokej školy a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2020 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2021
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček fakúlt
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.:
02.69295612
Posledný update stránky: 2020-06-10 15:41