Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2018

na akademický rok 2018/2019

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
 
V tabuľke sú vysoké školy zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia.
Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po novembrovom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 17 Názov vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlášky % d e
1. v 1. Univerzita Komenského v Bratislave 4 928 7 957 15 396 51,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 345 5 233 6 100 85,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 4. Technická univerzita v Košiciach 2 883 4 240 4 433 95,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 3. Prešovská univerzita v Prešove 2 390 3 770 4 748 79,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 5. Žilinská univerzita v Žiline 2 357 3 209 3 741 85,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 8. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 899 2 318 3 960 58,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 824 2 900 3 742 77,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 823 3 430 4 112 83,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 809 2 819 5 316 53,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 475 2 033 2 321 87,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. k 11. Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave 1 457 2 103 2 160 97,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 347 1 826 2 278 80,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 13. Trnavská univerzita v Trnave 1 311 2 100 2 615 80,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 14. Katolická univerzita v Ružomberku 1 000 1 354 1 587 85,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 15. Technická univerzita vo Zvolene 707 943 1 013 93,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 17. Univerzita J. Selyeho v Komárne 586 674 822 82,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 16. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 533 717 833 86,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. k 19. Paneurópska vysoká škola 488 1 111 1 112 99,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. š 20. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 465 628 1 290 48,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. k 18. Vysoká škola DTI 440 584 584 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. v 21. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach 371 591 865 68,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. k 22. Vš ekonómie a manažmentu verej. správy v Bratislave 329 411 434 94,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. š 23. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 292 338 895 37,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 24. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 223 247 789 31,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. v 28. Akadémia umení v Banskej Bystrici 124 146 287 50,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. k 26. Vysoká škola Danubius 118 182 182 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. k 27. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 112 122 134 91,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. v 29. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 108 129 463 27,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. k 25. Vys. škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 101 104 142 73,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. k 31. Vš medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove 59 73 73 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. k 30. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 45 80 80 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. k 32. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 12 28 42 66,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. k 33. Hudobná a umelecká akadémia J.A. v B.Štiavnici 4 4 4 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
34. k 34. Akadémia médií, odb.vys.škola m.m.k. v Bratislave x x x x x
35. š 35. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika x x x x x

Spolu: školy 35, fakulty 116, zápis 34 965, prijatie 52 404, prihlášky 72 553, osôb 44 782

Legenda :
P. č. = poradové číslo školy podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = Typ vysokej školy: v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
17 = poradové číslo školy v roku 2017, x = bez civilného štúdia

prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlášky = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy vysokej školy a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2019 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2020
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček fakúlt
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.:
02.69295612
Posledný update stránky: 2019-05-28 15:20