Prijímacie konanie na fakulty v roku 2018

na akademický rok 2018/2019 

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

V tabuľke sú fakulty vysokých škôl zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia spolu v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov fakulty v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia. Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po koncoročnom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 17 Názov fakulty, skratka a sídlo vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlaš % d e
1. v 1. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice 888 1 408 1 408 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava 776 1 396 1 404 99,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 11. F. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina 750 1 068 1 185 90,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 3. Stavebná fakulta STU Bratislava 712 946 1 054 89,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 2. Lekárska fakulta UPJŠ Košice 698 973 2 440 39,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 9. Filozofická fakulta UK Bratislava 635 891 2 295 38,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 8. Filozofická fakulta UKF Nitra 630 1 244 1 408 88,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 7. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava 627 839 999 84,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 13. Právnická fakulta UK Bratislava 619 1 077 1 205 89,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 12. Lekárska fakulta UK Bratislava 599 868 2 611 33,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. v 10. Pedagogická fakulta UK Bratislava 578 888 1 642 54,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 4. Materiálovotechnologická fakulta Trnava STU Bratislava 572 768 858 89,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 19. Pedagogická fakulta TTU Trnava 529 866 1 083 80,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 17. Pedagogická fakulta KU Ružomberok 528 695 789 88,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 6. Fakulta manažmentu PU Prešov 512 883 949 93,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 16. Filozofická fakulta PU Prešov 503 831 970 85,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 14. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 497 1 045 1 452 72,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. v 18. Fakulta managementu UK Bratislava 492 759 863 87,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. v 21. Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica 475 762 906 84,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. v 30. Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica 438 724 893 81,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. v 24. F. baníctva, ekológie, riadenia a geotech. TUKE Košice 438 596 596 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. v 20. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra 433 686 811 84,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. v 15. Pedagogická fakulta UKF Nitra 429 747 982 76,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 26. F. chemickej a potravinár. technológie STU Bratislava 422 864 898 96,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. v 23. Pedagogická fakulta PU Prešov 413 653 765 85,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. v 22. Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina 406 547 765 71,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 25. Národohospodárska fakulta EU Bratislava 393 453 811 55,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. v 38. Jesseniova lekárska fakulta Martin UK Bratislava 383 611 1 674 36,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. v 27. Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov 382 543 1 116 48,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. v 37. Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava 378 421 908 46,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. v 36. Obchodná fakulta EU Bratislava 376 418 807 51,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. v 55. F. informatiky a informačných technológií STU Bratislava 370 533 924 57,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. v 31. Strojnícka fakulta TUKE Košice 360 570 570 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
34. v 28. Filozofická fakulta UPJŠ Košice 359 605 988 61,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
35. v 40. Strojnícka fakulta ŽU Žilina 358 482 537 89,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
36. v 39. Fakulta prírodných vied UKF Nitra 343 674 712 94,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
37. v 41. Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava 340 538 593 90,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
38. v 33. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra 322 406 467 86,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
39. v 60. Ekonomická fakulta UJS Komárno 311 348 424 82,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
40. v 29. Drevárska fakulta TUZ Zvolen 305 445 483 92,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
41. v 72. Fakulta výrobných technológií Prešov TUKE Košice 301 378 378 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
42. v 42. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 299 493 733 67,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
43. v 47. Strojnícka fakulta STU Bratislava 296 418 504 82,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
44. v 34. Technická fakulta SPU Nitra 293 345 379 91,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
45. v 51. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 292 443 1 252 35,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
46. v 35. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava 286 503 572 87,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
47. v 63. Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 286 434 530 81,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
48. v 44. Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava 284 337 878 38,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
49. v 49. Ekonomická fakulta TUKE Košice 278 397 454 87,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
50. v 32. Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina 278 377 442 85,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
51. v 50. Farmaceutická fakulta UK Bratislava 273 547 771 70,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
52. v 46. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 269 488 676 72,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
53. v 62. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 260 509 877 58,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
54. v 45. Pedagogická fakulta UJS Komárno 259 306 378 81,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
55. v 53. Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 250 387 483 80,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
56. v 43. Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov 248 433 437 99,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
57. v 57. Filozofická fakulta UCM Trnava 245 343 442 77,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
58. v 54. Právnická fakulta UPJŠ Košice 245 368 523 70,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
59. v 78. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 243 453 707 64,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
60. v 52. Filozofická fakulta TTU Trnava 237 396 550 72,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
61. v 48. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU Žilina 236 299 352 84,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
62. v 59. Právnická fakulta TTU Trnava 232 302 377 80,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
63. v 66. Stavebná fakulta TUKE Košice 232 292 319 91,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
64. v 69. Fakulta športu PU Prešov 223 280 363 77,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
65. v 71. Lesnícka fakulta TUZ Zvolen 218 251 283 88,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
66. v 65. Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice 208 322 438 73,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
67. š 75. F. ošetrovateľstva a zdravot. odbor. štúdií SZU Bratislava 191 249 383 65,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
68. v 61. F. sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín 188 238 288 82,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
69. v 64. Stavebná fakulta ŽU Žilina 188 257 269 95,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
70. v 70. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra 187 275 308 89,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
71. v 73. Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava 187 202 366 55,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
72. v 76. Letecká fakulta TUKE Košice 186 311 311 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
73. v 67. Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín 183 282 331 85,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
74. v 58. Podnikovohospodárska fakulta Košice EU Bratislava 179 183 353 51,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
75. v 68. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 178 260 387 67,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
76. v 56. Fakulta sociálnych vied UCM Trnava 170 220 300 73,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
77. v 74. Fakulta architektúry STU Bratislava 166 268 391 68,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
78. š 81. Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica SZU Bratislava 163 227 319 71,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
79. v 79. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra 152 277 334 82,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
80. v 82. F. politických vied a medzinár. vzťahov UMB B.Bystrica 148 227 293 77,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
81. v 80. F. záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra 146 190 195 97,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
82. v 94. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Košice 143 210 210 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
83. v 84. Fakulta humanitných vied ŽU Žilina 134 168 179 93,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
84. k 85. Fakulta psychológie PEVŠ 129 317 318 99,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
85. k 77. Fakulta práva PEVŠ 119 359 359 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
86. v 86. Filozofická fakulta KU Ružomberk 118 160 199 80,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
87. k 90. Fakulta masmédií PEVŠ 106 185 185 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
88. v 88. Fakulta prírodných vied UCM Trnava 104 163 203 80,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
89. v 93. Teologická fakulta Košice KU Ružomberk 104 112 116 96,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
90. š 83. Lekárska fakulta SZU Bratislava 103 135 566 23,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
91. v 89. Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZ Zvolen 96 136 136 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
92. k x F. zdrav. a soc. práce Nové Zámky VŠZaSP Bratislava 95 134 135 99,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
93. v 87. F. európskych štúdií a region. rozvoja SPU Nitra 94 131 161 81,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
94. v 91. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava 86 101 195 51,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
95. k 92. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava 82 164 1164 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
96. v 101. Divadelná fakulta VŠMU Bratislava 70 76 353 21,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
97. v 96. Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín 68 84 92 91,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
98. v 99. Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava 67 70 241 29,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
99. v 98. Fakulta umení TUKE Košice 57 78 187 41,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
100. v 104. F. environmentálnej a výrobnej techniky TUZ Zvolen 56 69 69 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
101. v 105. Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov 56 77 77 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
102. k 95. Fakulta práva Janka Jesenského VŠ Danubius 55 84 84 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
103. v 102. F. priemyselných technológií Púchov TnUAD Trenčín 53 69 75 92,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
104. k 97. Fakulta informatiky PEVŠ 52 86 86 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
105. v 103. Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica 51 60 83 72,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
106. v 106. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov 47 60 60 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
107. v 100. Fakulta aplikovaných jazykov EU Bratislava 46 103 122 84,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
108. v 107. Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica 42 50 101 49,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
109. k 109. F. verejnej politiky a verejnej správy VŠ Danubius 41 48 48 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
110. v 110. Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica 31 36 103 35,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
111. v 108. Teologická fakulta Bratislava TTU Trnava 27 33 33 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
112. v 113. Rímskokatolícka cyrilometodská bohosl. f. UK Bratislava 23 26 31 83,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
113. k 111. Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius 22 50 50 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
114. v 114. Fakulta reformovanej teológie UJS Komárno 16 20 20 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
115. v 115. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava 10 12 15 80,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
116. š 112. Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava 8 17 22 77,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát

Spolu: školy 35, fakulty 116, zápis 34 965, prijatie 52 404, prihlášky 72 553, osôb 44 782

Legenda :
P. č. = poradové číslo fakulty podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = typ fakulty :v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
17 = poradové číslo fakulty v roku 2017
prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlaš = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy fakulty a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2019 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2020
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček vysokých škôl
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

stefania.antalikova@cvtisr.sk tel.: 02.69295612

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

Posledný update stránky: 2019-06-06 10:39