Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2022

na akademický rok 2022/2023

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
 
V tabuľke sú vysoké školy zotriedené zostupne podľa počtu zápisov prijatých uchádzačov (vrátane cudzincov) do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia.
Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po novembrovom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 21 Názov vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlášky % d e
1. v 1. Univerzita Komenského v Bratislave 5 358 8 075 18 284 44,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 2. Technická univerzita v Košiciach 4 397 7 191 7 537 95,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 491 4 917 8 408 58,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 4. Prešovská univerzita v Prešove 2 846 4 937 5 819 84,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 5. Žilinská univerzita v Žiline 2 528 3 764 4 585 82,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 9. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 924 3 990 4 853 82,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 894 3 006 6 005 50,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 789 2 687 4 156 64,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 10. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 599 1 853 4 132 44,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 574 2 142 3 222 66,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. k 7. VŠ zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave 1 597 2 247 2 311 97,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 11. Trnavská univerzita v Trnave 1 423 2 278 3 192 71,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 13. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 107 1 564 1 969 79,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 14. Katolická univerzita v Ružomberku 851 1 280 1 771 72,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 15. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 732 871 1 482 58,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 18. Technická univerzita vo Zvolene 599 892 913 97,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. k 16. Paneurópska vysoká škola 584 1 338 1 378 97,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. k 21. Vysoká škola DTI 582 721 721 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. v 20. Univerzita J. Selyeho 575 661 802 82,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. v 17. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach 522 858 1 131 75,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. š 19. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 493 718 1 970 36,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. k 22. VŠ ekonómie a manažmentu v Bratislave 443 507 598 84,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. š 23. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 290 343 1 006 34,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 24. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 210 239 721 33,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. k 28. VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach 134 136 163 83,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. k 25. Vysoká škola Danubius 120 187 187 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 26. Akadémia umení v Banskej Bystrici 113 133 252 52,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. v 27. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 110 134 444 30,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. k 29. Vysoká škola manažmentu 47 58 96 60,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. k 30. VŠ medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove 38 50 50 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. k 31. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 23 49 75 65,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. k 32. Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta B.Štiavnica 10 11 11 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. š Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika x x x x x

Spolu: školy 33, fakulty 117, nefakultné celoškolské pracoviská u 9 vysokých škôl; zápis 37 973, prijatie 57 837, prihlášky 88 244

Legenda :
P. č. = poradové číslo školy podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = Typ vysokej školy: v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
21 = poradové číslo školy v PK v roku 2021, x = bez civilného štúdia

prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlášky = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy vysokej školy a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2023 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2024
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček fakúlt
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.:
02.69295612
Posledný update stránky: 2023-06-15 10:30