Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2020

na akademický rok 2020/2021

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
 
V tabuľke sú vysoké školy zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia.
Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po novembrovom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 19 Názov vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlášky % d e
1. v 1. Univerzita Komenského v Bratislave 5 717 7 947 16 921 47,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 986 4 385 5 836 75,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 5. Žilinská univerzita v Žiline 2 924 4 335 4 424 98,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 3. Technická univerzita v Košiciach 2 708 4 196 4 429 94,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 4. Prešovská univerzita v Prešove 2 543 4 251 4 926 86,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 261 3 040 4 369 69,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 7. Ekonomická univerzita v Bratislave 2 123 2 201 4 284 51,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 908 2 900 5 458 53,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 896 3 535 3 957 89,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. k 9. Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave 1 789 2 260 2 403 94,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. v 12. Trnavská univerzita v Trnave 1 656 2 397 3 264 73,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 13. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 630 2 089 3 073 68,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 11. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 307 1 836 1 931 95,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 14. Katolická univerzita v Ružomberku 981 1 349 1 749 77,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 15. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 752 855 1 285 66,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 16. Technická univerzita vo Zvolene 653 857 890 96,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 17. Univerzita J. Selyeho v Komárne 596 656 850 77,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. š 19. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 585 774 2 009 38,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. k 18. Paneurópska vysoká škola 576 1 252 1 257 99,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. k 20. Vysoká škola DTI 507 658 658 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. v 21. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach 451 697 964 72,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. k 22. Vš ekonómie a manažmentu verej. správy v Bratislave 333 366 501 73,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. š 23. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 274 316 941 33,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 25. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 206 250 720 34,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. v 27. Akadémia umení v Banskej Bystrici 124 137 277 49,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. k 26. Vysoká škola Danubius 124 205 205 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 28. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 102 120 440 27,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. k 29. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 76 83 97 85,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. k 24. Vys. škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 75 77 117 65,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. k 30. Vš medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove 61 65 65 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. k 31. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 21 42 53 79,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. k 32. Hudobná a umelecká akadémia J.A. v B.Štiavnici 3 3 3 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. š Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika x x x x x
34. k Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 0 0 0

Spolu: školy 34, fakulty 116, zápis 37 948, prijatie 54 134, prihlášky 78 356 (osôb 48 177)

Legenda :
P. č. = poradové číslo školy podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = Typ vysokej školy: v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
19 = poradové číslo školy v roku 2019, x = bez civilného štúdia

prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlášky = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy vysokej školy a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2021 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2022
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček fakúlt
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.:
02.69295612
Posledný update stránky: 2021-05-27 14:28