Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2021

na akademický rok 2021/2022

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |
 
V tabuľke sú vysoké školy zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia.
Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po novembrovom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

P. č. t 20 Názov vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlášky % d e
1. v 1. Univerzita Komenského v Bratislave 5 190 7 806 17 209 45,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 4. Technická univerzita v Košiciach 2 952 4 745 4 916 95,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 795 4 095 6 043 67,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 5. Prešovská univerzita v Prešove 2 410 4 086 4 951 82,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 3. Žilinská univerzita v Žiline 2 338 3 770 4 096 92,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000 3 066 4 195 73,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. k 10. Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave 1 956 2 576 2 683 96,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 847 2 809 5 886 47,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 9. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 846 3 665 4 222 86,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 7. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 573 2 105 3 860 54,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. v 11. Trnavská univerzita v Trnave 1 487 2 419 3 028 79,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 226 2 093 3 228 64,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 13. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 082 1 530 1 680 91,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 14. Katolická univerzita v Ružomberku 1 013 1 542 1 911 80,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 15. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 721 884 1 298 68,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. k 19. Paneurópska vysoká škola 633 1 413 1 442 98,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 21. Univerzita veterinár. lekárstva a farmácie v Košiciach 581 921 1 164 79,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. v 16. Technická univerzita vo Zvolene 572 845 876 96,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. š 18. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 539 706 2 034 34,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. v 17. Univerzita J. Selyeho 537 621 801 77,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. k 20. Vysoká škola DTI 536 688 688 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. k 22. Vš ekonómie a manažmentu v Bratislave 329 387 537 72,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. š 23. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 255 313 1 040 30,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 24. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 196 209 695 30,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. k 26. Vysoká škola Danubius 131 186 186 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. v 25. Akadémia umení v Banskej Bystrici 104 125 250 50,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 27. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 104 116 450 25,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. k 29. Vys. škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 96 99 129 76,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. k 28. Vysoká škola manažmentu 53 68 90 75,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. k 30. Vš medzinárod. podnikania ISM Slovakia v Prešove 31 38 38 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. k 31. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 17 35 42 83,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. k 32. Hudobná a umelecká akadémia J.A. v B.Štiavnici 5 6 6 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. š Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika x x x x x

Spolu: školy 33, fakulty 117, zápis 35 155, prijatie 53 967, prihlášky 79 674 (osôb 46 373)

Legenda :
P. č. = poradové číslo školy podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = Typ vysokej školy: v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
20 = poradové číslo školy v roku 2020, x = bez civilného štúdia

prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlášky = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy vysokej školy a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2022 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2023
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček fakúlt
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách
 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |   Školy   |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk

tel.:
02.69295612
Posledný update stránky: 2022-06-17 12:20